Gerard Monté

Fotograaf

Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van 't Zand (Tramkade) en Orthenpoort-Zuid - 6 november 2019

Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van 't Zand (Tramkade) en Orthenpoort-Zuid - 6 november 2019


a Tekening Stadsdelta- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
b stadsdelta ambitiedocument 1- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
b stadsdelta ambitiedocument 2- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03904- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03908- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03909- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03911- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03912- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03913- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03915- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03917- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03918- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03920- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03921- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
01/14 
start stop bwd fwd


+ 6/11 Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van 't Zand (Tramkade) en Orthenpoort-Zuid

Wethouder Mike van der Geld presenteerde een ambitiedocument met de eerste ideeën voor de ontwikkeling van dit gebied. Het document heeft nu de vorm van een vouwblad met een tekening van dit gebied met drie thema's:
- voor eeuwig jong, een eeuwenoude stad met ruimte voor vernieuwing in gebieden met een rauw randje,
- het talent voor gastvrijheid: het gebied ligt dichtbij de binnenstad en het centrum maar moet wel goed bereikbaar zijn, oa door een andere lagere Diebrug, -smaller met een 30km-zone voor voetgangers en fietsers, de auto alleen als het moet- die ook moet zorgen voor een verbinding tussen de twee delen van de Stadsdelta,
- ruimte voor de Moerasdraak, zoals de stad in de 17e eeuw wel genoemd werd vanwege zijn vermeende onoverwinnelijkheid door de aanwezigheid van veel water. Dat water heeft ruimte nodig, vooral op het punt waar Dommel, Aa en Zuid-Willemsvaart samenkomen. Het afgraven van grond aan de zijde van Orthenpoort-Zuid (bij stadsstrandje Witte Sieb) om ruimte te maken voor het water is een uitdaging omdat hier sprake is van bodemvervuiling. Met de kennis uit de stad wil de gemeente onderzoeken of deze ambitie haalbaar is.

De wethouder noemde tien bouwstenen die op de achterzijde staan afgebeeld:
netwerk van ontmoetingsplekken, ruimte voor ideeën en experiment, cultuurhistorisch erfgoed, wonen, water in een mini-delta, gezonde stad, bodemkwaliteit, mobilteit, energietransitie, verbinding.
De bedoeling is dat er minimaal 650 woningen komen, waarvan 100 al vooruitlopend op de gebiedsontwikkeling in het voormalige GGD-gebouw. Om vernieuwing te blijven houden in het gebied wordt voor een deel van de toekomstige woningen gedacht aan bewoning voor steeds een korte periode van een paar jaar. Doorstroming wordt zo bevorderd.
Bij de culturele ambitie hoort dat cultureel-experimentele activiteiten behouden blijven. Ook het cultureel-historisch (industrieel Erfgoed blijft.
Om de Bosschenaren bij de ontwikkelingen te betrekken is er op de donderdagen een werkatelier in het WWH van 13 tot 17 uur, daar kan iedereen zo binnenlopen om te spreken met mensen die met de visievorming van het gebied bezig zijn. Je kan dan informatie krijgen of ideeën aandragen.
Op zaterdag 23 november is het Kort-en-krachtig Festival van 13 uur tot 16 uur waarin meer geleerd kan worden over het gebied en de bovengenoemde thema's.
In december komt er een tweedaagse ontwerp- en onderzoekssessie voor Bosschenaren met wat extra kennis op deze gebieden.

Voorlopig gaat het om het 'ophalen van ideeën' bij de bevolking en bij de bewoners, gebruikers en eigenaren van het gebied waarmee nu al gesprekken gevoerd worden.
Het contract met de huidige gebruikers loopt tot 2025 maar of daarna meteen de schop in de grond kan is afhankelijk van alle ideeën en plannen die de komende jaren naar voren komen.

info gemeente
©2019 Gerard Monté

zie ook Gemeentelijke inspraakavond Tramkade 2015  -  Opening Tramkade 2015  -  Witte Sieb-strand 
zie ook Spoorzone 3
----------

 

©2013 - 2019 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden