FOTONIEUWS

DEN BOSCH

biebplein - Grôôt Bosch Dictee met Frank Finkers - 19 april 2017

biebplein - Grôôt Bosch Dictee met Frank Finkers - 19 april 2017
+ de teksten van het dictee, de meerkeuzevragen en de invuloefening

DSC03134- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03135- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03136- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03137- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03138- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03141- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03142- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03143- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03144- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03145- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03148- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03149- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03150- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03151- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03153- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03157- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03159- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03160- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03162- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03163- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03164- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03166- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03167- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03169- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03171- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03172- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03174- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03175- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03176- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03180- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03181- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
DSC03182- biebplein Groot Bosch Dictee met Frank Finkers - 19april2017 - foto GerardMontE web
01/32 
start stop bwd fwd


Het Grôôt Bosch dictee is dit jaar gewonnen door fotograaf (Oeteldonk, Boschtion) Gérard van Kessel. (eerder ook in 2015)
Tweede werd de Harrie Rovers en derde Corrie Peters-Gevers.

Gérard van Kessel kreeg de prent die Guus Ong jaarlijks voor het GBD maakt, dit jaar met het thema Zonder woorden.

Voor de tekst van het dictee zie hieronder. [tip: hardop voorlezen]

zie evt. ook het Dictee in 2014 en 2015 en in 2016.
©2017 Gerard Monté

================================

 

Het eerste deel (debutanten- of beginnersdictee) wordt door iedereen meegeschreven.
Aan de hand van het filmpje kunt u zelf alvast oefenen voor volgend jaar.
Voor dat doel is ook de cd van het boek Grôôt Bosch Dictee 1996 - 2002 (Wè zeet uwes) geschikt.
Of het Bosch Woordenboek.

De tekst van het dictee staat hieronder op deze pagina, u kunt meelezen
of beter: eerst meeschrijven met het filmpje en dan zelf nakijken.
Als het te snel gaat: u kunt met de spatiebalk (of een klik met de muis) het filmpje pauzeren.
Tijdens de wedstrijd worden de zinnen langzamer gelezen en vaker herhaald.

- Het dictee van 2016 (thema Jeroen Bosch) is ook opgenomen als oefendictee.

- Het dictee van 2020 (thema Bosch schrijven) is ook opgenomen als oefendictee.

- Het dictee van 2021 (thema de kerststal) kunt u ook gebruiken om mee te oefenen

- Het dictee van 2022 (thema Lèkker bikke? ) is ook opgenomen als oefendictee.

- De dictees van 2015 en 2014 zijn ook opgenomen als oefendictee (zie de pagina's van die jaren)

----------------------------------

Grôôt Bosch Dictee 2017

‘nne Nuwen burgemister

Hedde gullie ’t ok al geheurd, van Tonnies? Ge wit wel, van onzen eigesten burgervaojer, Ton Rombouts?

Onderlest is ’t dan eindelijk klaoren blom geworre: hij gaot eweg. Anders onder ons gezeed en gezwege: hij nèèit d´r gewôônweg tussenuit. Aon ’t end van vlejejaor wier dè bekend gemakt: in oktober peert ie ‘m.

We moete nou dus gaon zuke naor ‘nnen anderen burgemister. Zuwwe saome ’s naor ’t profieleke kijke? Kèk, dè d’n ursten burger ‘nnen bruggenbouwerd moet zijn, zekers in Den Bosch, en meepesant d’n baos is van de pliesie en van alle Bossche lullemènnekes ok nog ’s d’rbij ok nog, dè sprikt vaneiges, dè wit elkendeen.

Mar wè we hier zekers nie moete hebbe, dè is zonnen blauwvèrver mee kei kepotte ore! Zonnen braoierd die nèver nooit nie niks nie heurt nie, agge tege ´m praot. Ge wit wel, zonne Jan-stap- netjes die de godsganselijken dag mee z’nne neus omhôôg, allenig mar naor z’n eige geklaoter staot te luistere. Neeje, dè’s niks nie gedaon nie!

Wè trouwes wél ’n hil goei idee is: nóg ´n sollicitaosierùndje d’rbij, veur ‘nne nuwe Bossche nachtburgemister! Want die hadde we ok al lang in Den Bosch, wiste gij dè wel? Zonne mens is hard nôdig ok, want ‘t krioelt hier vort van ‘t nachtleve, mee al die kruugskes en pruuflokaole die steeds laoterder en nóg laoterderder gaon sluite. Zonne nachtburgemister moet dan ok wel over hil speciaole kwaoliteite beschikke, veinde ok nie?
Hij of zij mag zekers ginnen bambesjoerder zijn. Ok moet zô ene mee ´nne schône fleur de bouche hil goed kunne klasjenere. Vaneiges pruuft hij of zij gère en vaok lèkker bourgondisch veul van ´t leve, dè begrèpte! ‘nne Goeie nachtburgemister, die zal as nuwt cement zijn veur de Bosschenaore. Ik wit zekers dè uwes zô iemand in uwese omgeving wel zult kenne. Prakkezeert mar ´s hil goed, want wie wit, meschien bent uwes ´t eiges wel!

© Frank Finkers 2017
© Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch / Boschboom/Frank Finkers 2017


Meerkeuzevraoge Grôôt Bosch Dictee 2017

1. Hij is nogal vergeetachtig:

□ Hij is nogal effenaf

□ Hij is nogal dutselechtig

□ Hij is aon ‘t ekele

2. Ik veind ‘m ‘nnen echte netevreter!

□ Hij zoekt altijd spijkers op laag water!

□ Hij is een echte pestkop!

□ Hij is heel erg agressief!


3. Hij leet op de plein :

□ Hij is dood

□ Hij brengt een bezoekje aan een prostituee

□ Hij ligt in het ziekenhuis


4. Een gierig persoon:

□ ‘nne Prengel

□ Piet d’n dief

□ ‘nnen Ongedopte


5. D’n dieje is nie bij Van Lanschot gebore

□ Hij laat altijd de deur openstaan als de kachel brandt

□ Hij heeft niet veel geld

□ Hij heeft geen zakeninstinct meegekregen bij zijn geboorte


6. Zij ligt uit de gratie:

□ Ze zit in d’n drats

□ Ze heet d’r erte uit

□ Ze heurt bij ‘t driegezwaai


7. Wat is correct? Een overdreven godsdienstig persoon:

□ ‘nne Femèl

□ ‘nne Femel

□ ‘nne Fémel


8. Wat is grammaticaal correct?

□ ‘nnen rooie draod

□ ‘nnen rooien draod

□ ‘nne rooien draod


9. Sekrei

□ secreet, ’n kreng van een vrouw

□ chicorei, surrogaat voor koffie

□ schrijfgerei, behorend bij inkt


10. Ze is gevallen

□ Ze heet ‘nne sjèrs gemakt

□ Ze heet ‘nne slaai gemakt

□ Ze heet ‘nne teng gemakt

© Frank Finkers 2017
© Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch / Boschboom/Frank Finkers 2017

Voor de antwoorden zie het Bosch Woordenboek


Invuloefening Grôôt Bosch Dictee 2017

Kies uit de volgende woorden en vul er tien in. Let op: vijf woorden zijn overbodig.

lank - ‘n jak- ‘nne kontelèkker – affesere - kaoi - d’n afsnij – ’n buske - verbèllemonde –

pesjunkele - lurrie – persies - ‘nne luiszak - ’n kedee - - elkendeen – nètse

1. De geminte zuukt ‘nne nuwen burgervaojer die veur …………………… burgervaojer is.

2. Hij is vaneiges nie iemes die hil vaok …………….......……. heet, en daormee alle goeie

ketakte gaot ……………………………………….

3. Dieje nuwen burgemister moet nie zon …………… mènneke of vrouwke zijn, die elken

aovond in de kroeg aon de …………………… zit.

4. Hij moet al hillemaol nie ………………… zijn, die mee alle weinde meewèèit, of …………

die veural z’n eige zakke komt vulle.

5. Mar mee de carneval mag ie/zij best wel mee gaon ……………………….!

6. Deur goeie relaosies in Den Haag krègt de nuwen burgervaojer………… wè tie wil.

7. O jao, en kèrskes bij Maria opsteke, dè moet ie zekers nie op …………. doen!

© Frank Finkers 2017
© Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch / Boschboom/Frank Finkers 2017


©2013 - 2024 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden