FOTONIEUWS

DEN BOSCH

Stopzetten plannen nieuwbouw ThadP Theater aan de Parade door B&W - 24 mei 2017

Stopzetten plannen nieuwbouw Theater aan de Parade door B&W - 24 mei 2017
+ 19/6/2017 Informeren en ontmoeten bij gemeenteraadscommissies (met de teksten van de insprekers A
+ 12/7/2019 raadsvoorstel aangenomen
+ 18/7/2019 bericht van de gemeente over het kunnen doorgaan met de bouw van het Theater aan de Parade B)
+ 1/10/2019 gemeenteraadsbijeenkomst Informeren & ontmoeten in het Theater aan de Parade
+ 5/12/2019 Mertens Bouwbedrijf BV bouwt nieuw Theater aan de Parade
+ 13/2/2020 BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade

+ 14/2/2020 Het Theater aan de Parade gaat naar de Brabanthallen
+ 27/5/2020 een ingelaste vergadering over het Theater aan de Parade  ONLINE

+ 11/9 sloop Theater aan de Parade begonnen

-----

DSC09201- Stopzetten plannen nieuw Theater aan de Parade door BenW - 24mei2017 - foto GerardMontE web
DSC09202- Stopzetten plannen nieuw Theater aan de Parade door BenW - 24mei2017 - foto GerardMontE web
DSC09203- Stopzetten plannen nieuw Theater aan de Parade door BenW - 24mei2017 - foto GerardMontE web
DSC09204- Stopzetten plannen nieuw Theater aan de Parade door BenW - 24mei2017 - foto GerardMontE web
1/4 
start stop bwd fwd

+ 24/7/2017 - bron gemeente:
>>>Het college kiest ervoor het huidige nieuwbouwplan stop te zetten. We vinden het onverantwoord om €71 miljoen te investeren. We hebben verschillende alternatieven gewogen voor hoe verder met het theater. Uitgaande van het financieel kader van €50 miljoen (prijspeil 2013, exclusief indexatie). Het gaat dan om nieuwbouw op een andere plek, renovatie of nieuwbouw aan de Parade.
We kiezen voor nieuwbouw op de fundamenten van het oude gebouw. Op die manier herrijst op een duurzame manier een nieuw theater. En blijft de culturele ambitie behouden. Het theater kan daarmee weer 30 a 40 jaar vooruit.
Het college vraagt de raad om een aantal uitgangspunten hiervoor vast te stellen. En om het alternatief verder te mogen uitwerken. Dit plan komt dan in juli 2018 in de gemeenteraad.

In het nieuwe plan willen we met de huidige kelder werken. En binnen het geldende bestemmingsplan blijven. We gaan de grote zaal stevig aanpakken en vergroten. Het gaat om ongeveer 1000 stoelen, een groter podium en moderne theatertechniek. Daarmee blijft de (inter)nationale programmering behouden voor ’s-Hertogenbosch.

Een tweede zaal met toneeltoren, vervalt in het nieuwe plan. De culturele ambitie gaan we anders invullen. En dat gaat samen met Theater aan de Parade en de andere podia in de gemeente en de regio gebeuren. Daarmee blijft het aanbod van de tweede zaal behouden. En wordt de podiumstructuur versterkt.

We willen ruimte geven aan cultureel ondernemerschap. Het theater krijgt een multifunctionele ruimte met een foyer. En een stevige horecafunctie. Die het hele jaar geopend kan zijn. Tot slot wordt het laden en lossen zoveel mogelijk in het gebouw opgelost.

Gevolg van dit besluit is dat de gemeente alle procedures voor de nieuwbouw stop zet. En dat Theater aan de Parade voorlopig geen gebruik gaat maken van de Sint Catharinakerk. Verder gaan we ervoor zorgen dat Theater aan de Parade haar programma kan blijven aanbieden. Daarover gaan we in gesprek met het theater. Onderdeel van het gesprek is of het theater daarvoor wil beschikken over de Pleinzaal. Als dat zo is, dan willen we deze op korte termijn asbestvrij maken.

Het financieel kader van €50 miljoen (prijspeil 2013, exclusief indexatie) is het uitgangspunt. En ook is het huidige bestemmingsplan leidend. We gaan op beide sturen vanaf het begin van het proces. Het nieuwe Theater aan de Parade opent in 2023 de deuren.

De gemeente heeft ongeveer €3,7 miljoen uitgegeven aan de voorbereiding van het huidige nieuwbouwplan. Dit bedrag schrijven we af. Daarnaast vragen we €440.000 om het alternatief uit te werken. En €2 miljoen voor onderhoud van het huidige gebouw en asbestsanering. <<< (bron persbericht gemeente)

...
In de persconferentie waar bovenstaand persbericht bekend gemaakt werd zei weth. Huib van Olden dat de beslissing 's morgens door B&W genomen was. Het raadsvoorstel hierover wordt in juni aan de gemeenteraad voorgelegd. Het was een lastig besluit om aan de ene kant te moeten stoppen met de plannen en aan de andere kant om met de wil voor een nieuw theater door te gaan. Een regio-theater met nu 400 activiteiten per jaar met 200.00 bezoekers. In het nieuwe theater moeten zo'n 1000 stoelen komen, maar er komt dus geen tweede zaal. Er worden voorstellingen geboekt op diverse andere locaties zoals Perron-3. De nieuwbouw komt op de fundamenten van het huidige gebouw, er komt dus ook geen tweelaags kelder. Het nieuwe gebouw blijft binnen het huidige bestemmingsplan, wordt niet groter of hoger, waardoor geen tijdrovende bezwaarprocedures te verwachten zijn. Nieuwe inspraakrondes door het publiek zijn wellicht te tijdrovend.
Het nieuwe plan wordt naar verwachting in juli 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd, het nieuwe theater zou dan in 2023 klaar zijn.
Voor achterstallig onderhoud is nu 1 miljoen nodig en voor het eventueel alsnog vrij maken van de Pleinzaal ook. Als dat laatste niet doorgaat blijven de voorstellingen op andere locaties doorgaan.
Weth. Van Olden sprak zijn respect uit voor de medewerkers van het ThadP die in onzekerheid over de plannen regelmatig met houtje-touwtje maatregelen de boel draaiende moesten houden.

+ aanvulling 11/7 - de stemming in de gemeenteraad over het voorstel van B&W over de veranderde plannen met het Theater aan de Parade is verschoven van 11 juli naar woensdagavond 12 juli.
+ 12/7/2017  Het voorstel van B&W is door de gemeenteraad aangenomen.

(c) Gerard Monté 2017
-----

+ 18/7/2019 bericht van de gemeente over het kunnen doorgaan met de bouw van het Theater aan de Parade
zie onder bij B

-----

DSC09282- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09283- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09284- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09285- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09286- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09287- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09288- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09289- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09290- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09291- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09292- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09293- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09294- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09295- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09296- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09297- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09298- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09299- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09300- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09301- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09302- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09303- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09304- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09305- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09306- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09307- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09308- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09309- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09310- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09311- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09312- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09313- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09314- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09315- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09316- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09317- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09318- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09319- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09320- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09321- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09322- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09323- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09324- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09325- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09326- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09327- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09328- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09329- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09330- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09331- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09332- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09333- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09334- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09335- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09336- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09337- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09338- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09339- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09340- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09341- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09342- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09343- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09344- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09345- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09346- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09347- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09348- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09349- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09350- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09351- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09352- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09353- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09354- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09355- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09356- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09357- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09358- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09359- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09360- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09361- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09362- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09363- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09364- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09365- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09366- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09367- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09368- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09369- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09370- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
DSC09371- ThadP informeren en ontmoeten gemeenteraadscommissie ThadP - 1okt2019 - foto GerardMontE web
01/90 
start stop bwd fwd


+ 1/10/2019 gemeenteraadsbijeenkomst Informeren & ontmoeten in het Theater aan de Parade

Welkom door wethouder Huib van Olden,
toelichting door projectleider Peter Zwart,
presentatie van het voorlopig ontwerp door Patrick Fransen van architectenbureau NOAHH
en toelichting op het toekomstig gebruik door tijdelijk directeur van ThadP Gijsje van Honk.
zie ook hieronder bij 13/2/2020

(c) Gerard Monté 2019

-----

Bekendmaking van de gemeente:
+ 5/12/2019  Mertens Bouwbedrijf BV bouwt nieuw Theater aan de Parade
https://www.s-hertogenbosch.nl/theater.html
(c) Gerard Monté 2019

-----

DSC01690- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01694- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01697- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01698- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01699- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01700- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01701- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01702- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01703- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01704- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01705- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01706- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01707- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01708- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01709- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01710- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01711- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01714- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01716- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01717- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01718- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01721- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01727- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01728- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01730- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01731- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01736- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01737- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01739- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01742- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01743- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01744- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01746- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01747- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01748- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01749- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01750- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01752- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01753- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01754- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01755- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01756- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01757- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01758- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01759- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01760- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01761- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01762- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01763- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01764- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01765- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01766- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01767- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01768- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01769- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01770- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01771- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01772- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01773- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01774- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01776- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01777- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01779- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01780- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01781- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01783- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01784- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
DSC01785- BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Cafe aan de vaart Tramkade-Stadsdelta - 13feb2020 - foto GerardMontE web
01/68 
start stop bwd fwd


+ 13/2 BAi-praat over het nieuwe theater aan de Parade - in Brouwers Café aan de vaart, Tramkade/Stadsdelta
...

(c) Gerard Monté 2020

-----

+ 14/2 Het Theater aan de Parade gaat naar de Brabanthallen en wordt zolang Theater NAAR de Parade.

uit het persbericht:
>>>"Het theater vertrekt per 1 oktober 2020 van de Parade. Dan is de verwachte start van de nieuwbouw en verandert de naam van het theater t/m 2023 van “Theater aan de Parade” in “Theater NAAR de Parade”.
Het theater gaat op reis en vanaf maart 2021 neemt Theater naar de Parade zijn Grote Zaalvoorstellingen mee naar een eigen theaterlocatie in De Meijerijhal van de Brabanthallen. Dit is de karakteristieke booghal uit de jaren ‘60 met grote glazen entree. Met de komst van Theater naar de Parade naar de Brabanthallen blijven vele Grote Zaal- en bijzondere voorstellingen de komende jaren behouden voor de Cultuurstad van het Zuiden, ’s-Hertogenbosch. Naast de 110 voorstellingen in de Brabanthallen in 2021 programmeert Theater naar de Parade vanaf september 2020 ruim 150 voorstellingen in onder andere Theater de Speeldoos in Vught, PERRON-3 in Rosmalen, het Jheronimus Bosch Art Center, de Willem Twee Toonzaal en op andere verrassende plekken in de stad. Daarbij houdt zij haar relaties met vele partners in de stad voor zover mogelijk goed in stand.
Theater naar de Parade in de Brabanthallen zal per 1 maart 2021 ruimte bieden aan 700-900 bezoekers per voorstelling. We verwachten tot en met de zomer van 2023 tenminste 110 Grote Zaalvoorstellingen per theaterseizoen te presenteren. Theater naar de Parade zal met dezelfde liefde en toewijding de bezoekers en bespelers elke avond verwelkomen. Het zal mogelijk zijn om voorafgaand aan de voorstellingen in een eigen foyer naast de theaterzaal vanaf 18.00 uur te dineren in Theater naar de Parade op locatie." <<<

(c) Gerard Monté 2020

-----

ThadP-01- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-02- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-06- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-07- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-08- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-09- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-10- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-11- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-13- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-14- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-15- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-16- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-17- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-18- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-19- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-20- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-21- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
ThadP-23- een ingelaste vergadering over het theater aan de parade met NOAHH - 27mei2020 - foto GerardMontE web
01/18 
start stop bwd fwd


+ 27/5/2020 een ingelaste vergadering over het theater aan de parade  ONLINE

met oa Patrick Fransen van architectenbureau NOAHH en leden van de welstandscommissie.
over oa het aangepast gevelontwerp

zie evt ook gemeentenieuws of theater 

(c) Gerard Monté 2020

-----

DSC08810- sloop Theater aan de Parade begonnen - 11sept2020 - foto GerardMontE web
DSC08811- sloop Theater aan de Parade begonnen - 11sept2020 - foto GerardMontE web
DSC08813- sloop Theater aan de Parade begonnen - 11sept2020 - foto GerardMontE web
DSC08814- sloop Theater aan de Parade begonnen - 11sept2020 - foto GerardMontE web
DSC08815- sloop Theater aan de Parade begonnen - 11sept2020 - foto GerardMontE web
DSC08816- sloop Theater aan de Parade begonnen - 11sept2020 - foto GerardMontE web
DSC08817- sloop Theater aan de Parade begonnen - 11sept2020 - foto GerardMontE web
DSC08818- sloop Theater aan de Parade begonnen - 11sept2020 - foto GerardMontE web
DSC08819- sloop Theater aan de Parade begonnen - 11sept2020 - foto GerardMontE web
DSC08820- sloop Theater aan de Parade begonnen - 11sept2020 - foto GerardMontE web
01/10 
start stop bwd fwd


+ 11/9/2020 sloop Theater aan de Parade begonnen

...zie verder 2021

(c) Gerard Monté 2020

-------------------------------------


zie evt ook de presentatie van de 2 ontwerpen in mei 2015, de discussie-avond over het nieuwe theater bij RUW.
En evt. ook de foto's van de Sint Catharinakerk of Kruiskerk waarvan het tijdelijk gebruik als theaterruimte dus niet meer aan de orde is. Ook het gebruik van Bij Katrien (vroegere Bis-theater) als kantoorruimte voor de bouwers is vervallen waardoor oa toneelvereniging Moyses' Bosch voorlopig over een repetitieruimte kan beschikken. (in 2019 is Moyses' Bosch verhuisd naar de Lucas van Leydenstraat.)

Zie eventueel ook de foto's van de repetities van Casino de Musical in mei 2017.

zie ook de Bai-rondleiding over het Gasthuiskwartier januari 2020 

==========================================================================

A
+ 19 juni  2017  Informeren en ontmoeten bij gemeenteraadscommissies. (zie website gemeente)

Een van de onderwerpen was het stopzetten van de plannen voor de bouw van een nieuw theater.
Medewerkers van de gemeente die met de nieuwbouw bezig zijn informeerden de commissie MO. Daarna was er gelegenheid om (technische) vragen te stellen. Een enkele vraag die op politiek terrein lag werd door wethouder Van Olden beantwoord.
Daarna was er gelegenheid voor de insprekers Antoine Jacobs* (oud-gemeenteraadslid) van het comité Geen sloop, wel cultuur, oud-directeur van de BAM Tom van der Ven**, en de directeur van het Theater aan de Parade Harry Vermeulen*** om in te spreken. De commissieleden konden daarna steeds vragen stellen.
Voor de tekst van de insprekers zie hieronder.

(Er waren ook nog insprekers over enkele andere onderwerpen, zoals ventvergunningen, door mw Burg, Bedrijvencentrum Grasso en BAC Boschveld Ambachten Centrum, door de heer Pollemans, over de gemeentesubsidie voor de lokale omroep DTV Den Bosch en de wijziging in hun plannen, door Adriana Hernandez van Den Bosch TV (DBTV).)
©2017 Gerard Monté

*tekst van Antoine Jacobs van het comité Geen sloop, wel cultuur.
1. Ik heb de eer hier te mogen spreken namens het Comité Geen Sloop Wel Cultuur.
2. Ons Comité is heel blij, dat B&W het plan voor nieuwbouw van Unistudio hebben teruggetrokken.
3. Ook zijn we erg blij met de kritische rol, die de Rekenkamercommissie langs de zijlijn heeft gespeeld en nog wil blijven spelen.
4. Tenslotte verheugt het ons, dat B&W in het zoeken naar een nieuwe oplossing voor de Theaterproblematiek nadrukkelijk wil gaan letten op de plaats van het TadP in het overall aanbod van podia in onze stad. Men denkt daarbij aan Perron-3, De Orangerie, Willem II en de Verkadefabriek, zodat de Pleinzaal geschrapt kan worden. Wim Claessen voegde er in het BD van jl. vrijdag nog de Speeldoos in Vught aan toen en ons Comité wijst op nog veel meer podia, die onze stad rijk is:
Muzerije + Bank van Lening, de Azijnfabriek, de zalen in het Koning Willem I en Avans, we hebben de Brabanthallen en de Tramkade, het Jeronymus Bosch Art Center, de Grote Kerk en de Lutherse Kerk, de Kentering, de Brede Bossche Basisscholen en zelfs de ruimten in het Provinciehuis en het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar al concerten worden gegeven. En dat alles nog afgezien van de vele open lucht podia voor de Boulevard, Jazz in Duketown, Muziek op de Binnendieze, Bosch Parade, en last not least Carnaval.
5. De toekomst is inderdaad niet aan de verkokering, maar aan een samenwerking van al die podia aan één totaal-programma van podiumkunsten. Moeten we dat nog gaan onderzoeken? Het directeurenoverleg – DOCIS - is er al, nu nog een locomotief: een intendant. En een zak geld om iedereen tot samenwerking te bewegen.
6. Want laten we wel wezen. Zonder geld gaat heel die gedroomde integrale podium-programmering niet lukken. Want elke voorstelling buiten het TadP kost wel geld –de kachel moet branden, de toegangsdeuren moeten geopend worden, de beeld- en geluidstechnici moeten er hun werk doen en na afloop moet alles weer opgeruimd en schoongemaakt worden. Dat kost geld en dat zal er niet zijn, wanneer een nog steeds te duur TadP het leeuwendeel van de Cultuurbegroting gaat opslokken.
7. En op dat punt begint onze kritiek op het voorstel van B. &amp; W. Want ook het nieuwe plan van B&amp;W – sloop tot de kelders en dan nieuwbouw - zal weer ver boven de 50 miljoen uitkomen. En dat zal net als het oude plan - als een soort grote stofzuiger alle beschikbare middelen voor podiumkunsten toch weer naar het Theater aan de Parade toezuigen.
8. Daarom blijf het Comité Geen Sloop Wel Cultuur hameren op het aambeeld van het renovatie-alternatief dat, zoals B&amp;W zelf erkennen in hun voorstel, maar 20 tot 30 miljoen hoeft te kosten, waardoor die resterende miljoenen dan beschikbaar komen voor de ondersteuning van al die andere podia in onze stad.
9. We zijn teleurgesteld, dat B&amp;W in dit raadsvoorstel het alternatief van renovatie weer meteen, en zo slecht gemotiveerd, van tafel heeft geveegd.
10. Het argument, dat een gerenoveerd theater maar 10 tot 15 jaar mee kan, zou u juist moeten aanspreken. De theaterwereld is zeer in beweging. Ik verwijs naar het rapport van de Commissie-Guusje ter Horst. De allergrootste theater producties, zoals Musicals en Topconcerten, gaan sowieso niet meer rond in ons kleine landje.
En in Den Bosch kunnen die terecht in de Brabanthallen, zoals Wim Claessen terecht schrijft. Andere producties maken steeds minder gebruik van enorme decors of worden “op locatie” gebracht. Kleinschalige producties op pop-up podia dragen het meest bij aan de zo gewenste vernieuwing. Fijn toch, dat we daar flexibel op kunnen inspelen door nu te volstaan met een renovatie van ca. 20-30 miljoen i.p.v. een nieuw theater van 60 tot 70 miljoen, dat voor 40 jaar de situatie anno 2017 in beton gaat gieten.
11. Het Renovatie-alternatief is ongetwijfeld meer duurzaam, want slopen als het niet nodig is, is strijdig met alle hedendaagse milieu-opvattingen. Om Claessen nog maar eens te citeren: “Het ontbreekt in het college-voorstel een visie op duurzaam en circulair bouwen.”.
12. Het laatste argument waarom het nieuwe sloopplan van B&amp;W het moet verliezen van het “renovatie”-alternatief, is, dat dit nieuwe sloopplan de vaart eruit haalt. We praten al meer dan 10 jaar over een nieuw Theater en er gebeurt niets, behalve dat er geld verdampt. Met het nieuw sloopplan gaat het nog zeker weer 4 tot 5 jaar duren, voor het alternatief er kan staan. Mensen geloven niet dat er nog iets terecht komt van al die Theaterplannen.
13. Wij zeggen: Niet mauwen, maar verbouwen. En daar nu meteen mee beginnen, terwijl intussen tijd de verkoop gewoon doorgaat! Dat alles kan met het renovatie-alternatief. Je zet een schot tussen de grote zaal en de rest van het Theater en –terwijl de grote zaal in gebruik blijft – wordt de rest gerenoveerd. Volgend jaar zomer wordt de grote zaal aangepakt en hup, september 2018 kan het gerenoveerde theater open.
14. Ik sluit af: Het renovatie-alternatief wint het glansrijk van alle andere alternatieven op tal van punten: het is goedkoper, het is meer duurzaam, het staat meer open voor toekomstige ontwikkelingen, het past meer in een integraal totaal-aanbod van podia-voorzieningen in de stad en het is het snelst te realiseren.
15. Niet mauwen, maar verbouwen. Nu.
(c) Antoine Jacobs/ Geen sloop maar cultuur / gerarddenbosch.nl


**De tekst van Tom van der Ven, oud-directeur van de BAM.
Geacht College, geachte Raad, mijn dames en heren,
Na inventarisatie van de wensen op het gebied van theater in 2011, is gekomen tot een programma van eisen in 2013. Met een daarbij behorend budget van 50 tot 55 mio (afhankelijk van aan wie je het vraagt). Voorwaar toch een zeer substantieel bedrag.
Daarop volgend (vanaf 2013 tot nu) is het uit de hand gelopen of beter gezegd: niet in de hand gehouden: het voorliggende plan zou, incl. afschrijving van het huidige theater en de benodigde tijdelijke voorzieningen (die door het College niet meegerekend worden, maar er wel bij horen) wel bijna 80 mio kosten.
Het voornemen nu is het gehele plan te herzien en bijna 4 mio reeds daarvoor gemaakte kosten "af te boeken" ten laste van 2017. Daarnaast komen nog de kosten van een 3 jaar latere oplevering (en dus indexering … ), maakt ruim 7 mio. "Down the drain", weggegooid.
Wat ging er fout en wat dreigt nu wéér fout te gaan?
Allereerst: er is geen recent onafhankelijk onderzoek naar de ontwikkelingen in de theaterwereld die mogelijk leiden tot een heel andere behoefte aan theatercapaciteit dan nu is aangenomen. En waarop de plannen werden en worden gebaseerd.
Het fundament onder de plannen ontbreekt!
Er is immers de laatste 5 jaar in die wereld veel veranderd.
Grote producties blijven op 1 of 2 locaties en het publiek reist er naar toe. Bewuste concentraties van kwaliteit en capaciteit. Ik verwijs u graag naar recente publicaties daarover.
Groot spektakel, al dan niet gecombineerd met eten en drinken.
Soldaat van Oranje; Cirque du Soleil, Dinner shows, shows in de Ziggo Dome, in het Gelre Dome etc.
Grote producties zijn veel te duur geworden om door het land te reizen; het jongere publiek beleeft uitgaan anders dan mensen van mijn leeftijd en stelt daar andere eisen aan.
Wat mijn generatie wil voor wat betreft een theater: dat is passé, voorbij.
Voor de jongeren van nu tussen de 25 tot 45 jaar bouwen we toch immers dit theater wat weer 35 tot 40 jaar mee moet kunnen? Vanaf 2023 wel te verstaan! Tot wel in 2060 !
In het jaarverslag 2016 benoemt de directie van het Theater deze ontwikkelingen ook zelf onder “Toekomst en strategie”. De concrete vertaling wordt node gemist.
Stel nu eerst eens vast wat de ontwikkelingen in theaterland zijn en welke behoeften daar op termijn uit voortvloeien. Objectief en zonder wensdenken.
En stel op basis daarvan (en dus daarna) een programma van eisen op. Want niet een aanbesteding bepaalt de bouwkosten; dat doet het programma van eisen.
Een programma van eisen waar 'eisen' en wensen' niet door elkaar gehaald worden. Zoals dat nu wel het geval is.
Zorg voor een degelijk fundament onder de te maken plannen.
Want zonder goed fundament wankelt alles wat daarop komt, ook hier.
Nu wordt, in het nieuwe Raadsvoorstel, volstrekt "uit de heup geschoten" dan laten we toch een multi functionele 2e zaal (die eerst onderdeel was van het eisenpakket) gewoon vervallen.
Maar een bestaande zaal van "ruim 900" stoelen afbreken en daar "ongeveer 1000 stoelen" voor terugbrengen? 50 tot 100 stoelen extra. Is dat nu echt nodig en waarop is dat gebaseerd?
Ik zal het u vertellen: op niks; het getal 1000 is gewoon zijn eigen leven gaan leiden.
Maar het kost zo maar 10 mio: dure 100 stoelen extra, toch?
En dat terwijl er de afgelopen 5 jaar voor de podiumkunsten in het Theater aan de Parade, gemiddeld 110.000 bezoekers in gemiddeld 270 voorstellingen waren.
Dat zijn er 413 per voorstelling ! (De tijdelijk sluiting in 2016 heeft daar overigens niets mee te maken.) 413 gemiddeld in de afgelopen 5 jaar.
Hoezo: de zaal moet van ruim 900 stoelen naar ongeveer 1000 stoelen?
'En de toneeltoren breken we ook af; we willen een groter toneel'
Wenselijk, nodig of noodzakelijk? Toon dat eens aan met concrete voorbeelden! Wat kan nu niet wat dan wel kan? Want het kost ook vele miljoenen.
Daarnaast is het geheel van grote zaal en toneeltoren slopen weinig duurzaam te noemen.
Is hergebruik dan geen optie?
Er wordt u nu opnieuw gevraagd voorlopig in te stemmen met een budget van 50 mio, prijspeil 2013. Als kader.
Dat is merkwaardig: hetzelfde bedrag als waarvoor het College nog geen ½ jaar geleden meende niet 1 maar 2 zalen te kunnen realiseren, een grote ondergrondse foyer in een omvangrijke- en 12 meter diepe kelder met inpandig laden en lossen en dat alles in een ontwerp van een wereldberoemde architect.
Wat is dan onjuist: de voorstelling van zaken toen of nu?
En komt er, als alle rekeningen zijn betaald in 2023, ineens geld bij in dat potje waar nu nog 46 mio voor een nieuw theater in zit? Want 50 mio indexeren naar 2023 kost ten allerminste 10 mio, dus dient er dan 60 mio in het potje te zitten, anders is er alsnog een tekort van 14 mio.
En dat alles wordt tezamen gepresenteerd met een uiterst schimmige-, negatieve- exploitatiebegroting voor het theater; een tekort dat echter nog 40 jaar doorloopt!
Minimaal nog 40 jaar dat tekort en dan ook nog geïndexeerd. Want we weten inmiddels dat tekorten alleen groter worden; zelden kleiner.
Wij dragen nu een grote verantwoordelijkheid naar de toekomst.
Ik sluit af met een welgemeend advies: doe een nuchter onderzoek naar de theaterontwikkelingen in het algemeen; bezie in hoeverre voor die podiumkunsten al capaciteit aanwezig is binnen de regio Den Bosch (mogelijk kan de heer Onno Hoes hierin een constructieve rol spelen), stel vervolgens kritisch meerdere alternatieven voor een nieuw theater voor en laat die alternatieven door een professioneel bouwmanagement bureau globaal uitwerken en begroten.
Samen met daarbij behorende exploitatiebegrotingen en subsidiebudgetten, want die maken daar een onlosmakelijk onderdeel van uit.
Die alternatieven (incl. inzichtelijke exploitatiebegrotingen) worden u dan voorgelegd en pas dán maakt u een keuze.
Niet een keuze "uit de heup geschoten" maar een keuze "met verstand".
Op basis van een deugdelijk fundament, wat nu helaas nog ontbreekt.
En dat hoeft helemaal niet langer te duren dan de planning die nu is aangegeven. Misschien kan het vernieuwde theater dan zelfs eerder open dan 2023.
En misschien ook nog voor veel minder geld.
Ik dank u voor uw aandacht.
(c) ing. T.E. van der Ven. MRE / gerarddenbosch.nl

*** tekst van Harry Vermeulen, directeur ZNTM BV/ Theater aan de Parade
Onze missie
Gisteren speelde in Theater aan de Parade de allerlaatste voorstelling van ‘Casino de Musical, van opera tot Oeteldonk’; een serie van 11 spectaculaire theatervoorstellingen, een ode aan het theater, maar vooral: een explosie van talent op, onder en om ons podium waarvan duizenden bezoekers met volle teugen genoten. Dit doen we graag, dat is een deel van onze missie. Ook de Bossche festivals (TF Boulevard, November Music) en natuurlijk Oeteldonk voelen zich bij ons thuis.
Als Bossche schouwburg ontvangen we daarnaast de top van theatermakend Nederland, van Youp tot Ivo van Hove’s Toneelgroep Amsterdam, van Guus Meeuwis tot philharmonie zuidnederland, en ga zo maar door. Al met al ontvangen we jaarlijks zo’n 200.000 bezoekers bij ca. 400 voorstellingen en activiteiten. Theater aan de Parade is daarmee dan ook de schouwburg voor de regio en een
podium van, voor en met de stad. Die brede functie voor de stad vinden wij waardevol en die is en blijft ons uitgangspunt, ook voor de toekomst! Maar om dat naar behoren te kunnen blijven doen, is betere huisvesting een absolute must!
Misschien denk u nu: dat wisten we toch al? Dat klopt, maar gezien het nu voorliggende raadsvoorstel benoem ik het nog eens. Niet voor niets immers besloot de gemeenteraad in 2013, na jarenlange discussies, tot nieuwbouw van het theater, met 2 zalen op de huidige locatie. Dit besluit is ook de basis geweest voor het nu geldende bestuursakkoord uit 2015.

Het is op
Het huidige theater is in alle opzichten passé, niet alleen qua uitstraling. Sinds de ingebruikname in 1976 is het gebouw langzaam maar zeker functioneel en technisch verouderd. Wat hebben we de airco gemist de afgelopen dagen...
Het theater kan ook theatertechnisch niet meer voldoen aan de minimale eisen die door theatergezelschappen van nu worden gesteld, er vallen dus voorstellingen af voor ‘s-Hertogenbosch!
Het ontbreken van een goed bespeelbare 2e zaal veroorzaakt ook nog eens de nodige extra problemen in agenda en exploitatie. Het is gewoon op.

Teleurstelling
Het huidige nieuwbouwontwerp zou de oplossing voor deze knelpunten kunnen zijn. Het college heeft inmiddels echter besloten dit nieuwbouwplan stop te zetten. De financiële ratio achter dit gemeentelijk besluit begrijpen we, maar het is niettemin een enorme teleurstelling voor de bezoekers, bespelers, relaties en last but not least de medewerkers van Theater aan de Parade.
Voor theaterminnend Den Bosch vinden wij het een anticlimax dat, met de ‘finish’ in zicht, de plannen zijn stopgezet en het iconische ontwerp van UN Studio het daglicht niet zal zien.

Over het raadsvoorstel
Teleurstelling is er ook over de nieuwe kaders voor een alternatief plan zoals die door het college zijn bepaald en aan u worden voorgelegd. Kaders en restricties vooraf, die ook de toekomstige activiteiten en exploitatie van het theater raken. Kaders en restricties, die ook het zorgvuldig opgestelde Programma van Eisen ingrijpend wijzigen. Kaders en restricties vooraf, die ook alternatieve, nog niet verkende plannen, aanpak of oplossingsrichtingen mogelijk kunnen blokkeren.
Kaders en restricties vooraf, waarvan nader onderzoek zal moeten uitwijzen of die technisch uitvoerbaar en logisch zijn; dit is werk voor experts in het theatervak.
Vragen die daarbij opkomen: biedt de nu gemaakte keuze de beste ‘value for money’? Levert een theater volgens de nu gestelde kaders daadwerkelijk de noodzakelijke verbeteringen op? Het duidelijkste voorbeeld: de 2e zaal met toneeltoren is geschrapt, een zogenoemde ‘multifunctionele ruimte’ komt er gelukkig voor in de plaats. Hoe kan deze ruimte zo worden vormgegeven dat veelzijdigheid en flexibiliteit hier troef zullen zijn en – voor alle duidelijkheid - ook theater-/muziekprogrammering mogelijk is? Dat is belangrijk want een theater met maar 1 bespeelbare ruimte is géén oplossing; de stad verdient een theater aan de Parade dat een bruisende culturele ontmoetingplek in het hart van de stad is en geen ‘mono-zaal’ waar bij wijze van spreken om 18.00 het licht aan gaat.
Het al op voorhand ‘opknippen’ en ‘herverkavelen’ van onze agenda lijkt ons vooral een theoretisch model. Samenwerken met andere partijen doen we al volop en met plezier, maar vooral waar dat inhoudelijk of financieel toegevoegde waarde voor beiden oplevert.
Het voert te ver om nu inhoudelijk op alle in het raadsvoorstel benoemde kaders en restricties in te gaan. Als u dit raadsvoorstel volgt, realiseert u zich dan dat u besluit tot een ingewikkelde en (opnieuw) tijdvragende route die kan leiden tot een ander theater dan u in 2013 voor ogen had.
We zien wel de bereidheid van uw college om te investeren in nieuwbouw; over nut en noodzaak daarvan verschillen we dus niet van mening. Ook over de locatie is het college duidelijk; we blijven op de huidige plek op de Parade. Hoe nu verder?

De Toekomst
Wij gaan aan de slag, om te beginnen om het theaterseizoen 2017/2018 zo goed mogelijk te laten verlopen en wij zullen er alles aan doen om in het huidige theater toch nog enige tijd ‘door’ te kunnen.
Ook denken en werken we na de zomer natuurlijk (opnieuw) mee aan de ontwikkeling van nieuwe of hernieuwde plannen voor een nieuw theater dat onze stad waardig is. Samen met de broodnodige vakinhoudelijke deskundigen die bij deze puzzel nodig zullen blijken.
Onze ambities blijven in ieder geval onveranderd: Theater aan de Parade blijft ook in de toekomst een actief (boven)regionaal theater dat met eigentijdse, flexibel bespeelbare ruimtes een theaterprogrammering biedt die er toe doet én podium geeft aan festivals, amateurproducties en evenementen. Met, door en voor de stad.
Ik dank u voor uw aandacht.
(c) H.M. Vermeulen / gerarddenbosch.nl

-------------------------------------------------------------------

B
+ 18/7/2019
De tekst van het Extra Raadsinformatiebulletin
citaat >>>>
Uitspraak Rechter in Kort Geding Theater aan de Parade
Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding dat op 19 juni diende. De voorzieningenrechter heeft de gemeente zowel op formele als materiële (inhoudelijke) gronden in het gelijk gesteld. Gelet daarop heeft de voorzieningenrechter de eisers in al hun vorderingen niet-ontvankelijk verklaard. Korte samenvatting:
-           De eisers zijn te laat met hun vorderingen;
-           Niet is komen vast te staan dat de gemeente de inschrijvingen ondeugdelijk heeft beoordeeld en dat de opdracht onterecht aan NOAHH is gegund;
-           Er bestaat geen grond voor het aantasten van de reeds door de gemeente gesloten overeenkomsten;
-           Er is geen sprake van wezenlijke wijzigingen gedurende de aanbestedingsprocedure en evenmin tijdens de uitvoering van de opdracht;
-           De gemeente heeft de gunningsbeslissing naar behoren gemotiveerd.

De voorzieningenrechter heeft daarmee alle argumenten gevolgd, die door ons tijdens het kort geding zijn ingebracht.
De vier architectenbureaus hebben vier weken de tijd om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank.

Dit betekent dat wij het ontwerpproces zoals we dat tot op heden doorlopen, kunnen voortzetten. Een belangrijke stap daarin is dat we op korte termijn het aanbestedingsproces met de geselecteerde aannemers vervolgen door het in gang zetten van de gunningsfase. We verwachten deze af te ronden in het komende najaar. De gunningsfase gaat uiteindelijk met een meer uitgewerkt Voorlopig Ontwerp gestart worden, dan eerder gepland omdat we parallel aan de juridische procedure doorgewerkt hebben aan het ontwerp. Dit om te voorkomen dat de juridische procedure tot veel vertraging zou leiden. Uiteindelijk is hierdoor het verlies aan tijd, vanwege het kort geding, zodanig beperkt gebleven, dat dit nog binnen de planning opgevangen kan worden, waarbij het proces feitelijk inhoudelijk niet wijzigt. De aannemer komt nu in tijd wat later aan boord, maar qua proces is dit nog steeds bij aanvang van de definitief ontwerp fase, zoals altijd de bedoeling is geweest. De beoogde voordelen die het werken in bouwteamverband met zich meebrengt blijven ongewijzigd en behouden. De planning is nog steeds tot definitieve contractvorming te komen voor ‘de bouwvak’ van 2020.

Uiterlijk begin 2020 wordt de vergunningprocedure gestart. In deze procedure zal worden vastgelegd dat wat eerder vergund is (en er al staat) ook teruggebouwd kan worden / kan worden behouden. Het gaat hierbij onder meer om de lage uitbreiding aan de voorzijde van het bestaande theater t.b.v. het laden en lossen en om het bestaande volume en de bestaande constructie van de grote zaal. De bebouwingsruimte die ook al aanwezig is in het vigerende bestemmingsplan 2013 zal via deze correctieve herziening bestendigd worden (bij de tweede zaal en de toneeltoren is – onder voorwaarden – in het bestemmingsplan een beperkt hogere bouwhoogte toegestaan dan welke door het bestaande theatergebouw wordt gebruikt). Hierover hebben wij u eerder geïnformeerd per brief (8 mei 2019).

In de 2e helft van september pakken we de communicatie naar de omgeving en stakeholders weer op. Het Voorlopig Ontwerp van NOAHH bespreken we dan met:
-           de klankbordgroep
-           direct omwonenden
-           de gemeenteraad

De klankbordgroep staat al gepland voor 11 september. De andere bijeenkomsten plannen we na deze datum in. De data stemmen we de 2e helft van augustus af met betrokkenen.

We willen niet alleen een nieuw theater, maar ook een vernieuwing van het theateraanbod in de stad. We gaan samen met het theater in het najaar de dialoog aan met geïnteresseerde inwoners, cultuuraanbieders / podia in onze stad, bezoekers van het theater en gebruikers van het Theater aan de Parade. Daarin nemen we naast de mogelijkheden die het nieuwe gebouw fysiek biedt ook de kansen voor samenwerking met diverse partijen en initiatieven uit de stad mee. Ook treffen we de voorbereidingen voor een aantrekkelijk theateraanbod tijdens de sloop- en verbouwperiode.
<<<< einde citaat
-------------------------------------

 

©2013 - 2024 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden