FOTONIEUWS

DEN BOSCH

Radio Verkade met oa Hanneke Hendrix, Herman Brusselmans, A.L. Snijders - 16 mei 2015

Radio Verkade met oa Hanneke Hendrix, Herman Brusselmans, A.L. Snijders - 16 mei 2015

aDSC05898- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC04973- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC04974- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC04975- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC04976- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC04981- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC04987- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC04990- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC04993- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC04997- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC04999- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05001- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05003- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05004- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05008- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05010- bieb Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05037- heinen Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05038- heinen Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05040- heinen Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05041- heinen Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05045- heinen Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05047- heinen Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05049- heinen Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05052- heinen Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05059- heinen Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05064- heinen Hanneke Hendrix verzamelt Bossche verhalen - 13mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05870- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05872- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05873- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05876- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05878- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05878-DSC05893- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05879- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05880- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05882- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05883- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05885- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05887- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05888- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05889- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05892- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05894- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05899- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05907- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05909- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05911- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05912- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05914- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05916- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05918- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05920- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05922- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05925- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05926- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05929- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05931- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05932- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC05934- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06074- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06075- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06076- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06079- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06080- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06081- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06081-DSC06072- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06084- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06085- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06086- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06089- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06093- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06094- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06094-DSC06090- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06095- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06096- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06097- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06099- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06100- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06101- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06103- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06104- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06106- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06107- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06107-DSC06070- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06107-DSC06130- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06108- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06109- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06110- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06113- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06116- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06120- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06122- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06123- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06124- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06127- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06133- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06133-DSC06131- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
DSC06139-DSC05897- radio verkade - literair luisterfestival - Verkadefabriek - 16mei2015 - foto GerardMontE web
01/97 
start stop bwd fwd

Hanneke Hendrix verzamelde in de voorafgaande week bij de bieb en bij Heinen Bossche anekdotes en verhalen. Ze vroeg bezoekers en klanten om hun opvallendste ervaring in de stad. Daar maakte ze verhalen van die tijdens Radio Verkade gepresenteerd worden.

Op de avond zelf traden oa Herman Brusselmans, A.L. Snijders, Meindert Talma, Joris Luyendijk en Herman Koch, Lucas de Waard, Coen Frijns en Wout Waanders op.

Muziek was er van onder meer van Moi, le voisin en van Claustrofonie.

©2015 Gerard Monté

©2013 - 2023 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden