FOTONIEUWS

DEN BOSCH

Samenwerkende Culturele Jongerenorganisaties - Mieters Vughterstraat - 15 juli 2015

Samenwerkende Culturele Jongerenorganisaties - Mieters Vughterstraat - 15 juli 2015

cDSC08288- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08201- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08205- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08206- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08207- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08210- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08212- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08213- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08216- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08222- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08224- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08226- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08230- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08231- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08239- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08241- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08244- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08245- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08246- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08247- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08248- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08249- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08250- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08272- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08273- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08274- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08275- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08276- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08277- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08279- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08283- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08284- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08286- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
DSC08287- netwerkbijeenkomst scjo mieters vughterstraat - 15juli2015 - foto GerardMontE web
01/34 
start stop bwd fwd

Netwerkbijeenkomst van een aantal samenwerkende culturele jongerenorganisaties in Den Bosch, georganiseerd door Changemakers073 (CM073) in Mieters (van Linda en Lara) in de Vughterstraat. De bedoeling van de bijeenkomst was het samenwerken bij het organiseren van activiteiten en evenementen voor jongeren op basis van ideeën van jongeren.

"Changemakers 073 is een nieuw, open podium dat halfjaarlijks wordt georganiseerd door jonge Bossche verschilmakers en de gemeente samen. Wat we ermee willen? Samen optrekken, ideeën verspreiden, initiatieven aanjagen en delen, en belangrijke thema’s bespreken. Samen op zoek naar nieuwe wegen om Den Bosch een vette, duurzame, sociale en “jongeren-proof” stad te maken. Samen: met jonge Bosschenaren, beleidsmakers en sociale initiatiefnemers uit de stad. Hoe? Jonge verschilmakers en beleidsmakers pitchen in 3 minuten een idee of vraag waar ze de denk- en doe-kracht van andere Bossche Changemakers bij kunnen gebruiken. Elk idee is welkom, elke vraag een uitdaging! Deze krijgt podium in teams die samen aan de slag gaan om te komen tot concrete oplossingen en initiatieven en ruimte te creëren voor jouw uitdaging of idee." (bron Changemakers073) Changemakers #3 is in de maak.
Aanwezig waren o.a. vertegenwoordigers van Changemakers073, Studi073, Jongerenambassadeurs, stg Jong Actief, Tasty Green Lifestyle Experience (tgle) en andere.
Bart van CM073 heet iedereen welkom en legde het doel uit van de bijeenkomst, nl. om iedeeën te bedenken en uit te wisselen tussen de aanwezige jongeren en organisaties.
Wethouder Huib van Olden opende de bijeenkomst en sprak over het belang van cultuur in de stad en over de mogelijkheden van de gemeente om te faciliteren en te subsidiëren, b.v. door middel van de Doe-gelden. Als mensen iets op zetten kunnen ze de eerste keer geld krijgen maar de volgende keren moeten ze proberen op eigen benen te staan en krijgen ze geen of minder subsidie meer. Hij zei dat het goed was omde dirf te hebben om iets te beginnen maar dat je ook de durf moet hebben om iets, al is het na 20 jaar, te beëindigen.
Lidwin van Noorden, jongerenparticipatie en cultuurverbinder (colorsunwind.nl) leidde daarna de "speeddate" aan de hand van het why-how-what-model van Simon Sinek. In kleine groepjes werden ideeën genoteerd en besproken. De ideeën die boven kwamen drijven werden op de flip-over genoteerd.
Uit de zaal kwam ook de reactie dat de gemeente indertijd het cultureel jongerencentrum door een verkeerde vraagstelling in een enquête geen doorgang heeft laten vinden, "er zou geen belangstelling zijn", terwijl de wens zou leven dat er wel een gezamenlijk ruimte zou komen waar de instellingen elk een plek zouden krijgen en waar onderling contact goed mogelijk zou zijn.
Een andere reactie was de opmerking dat de avond weinig over/voor/door de jongeren zou zijn maar het was wel de bedoeling dat zij met hun organisatie aanwezig zouden zijn. De vertegenwoordigers beloofden de avond terug te koppelen met hun doelgroep en zo de joingeren erbij te blijven betrekken.
Ook werd opgemerkt door een van de aanwezige jongeren dat jongeren achter hun computer denken veilig en gemakkelijk te zitten maar dat ze zo niet echt leven, ze moeten er achter vandaan komen, echt met elkaar spreken en en elkaar bellen als er iets is, of als ze een idee hebben of iets willen organiseren.
Xander Beks (stg ecopop) vertelde kort nog iets over de doelstellingen van Tasty Green Lifestyle Experience, het energienetwerk dat jongeren, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven met elkaar verbindt.

zie ook het Jongerendebat van 2 julicitytrainers cultuurstudi073.
De volgende changemakers-bijeenkomst is op 21 september.
zie ook Dukebox jongerenplaform voor hiphop/urban-scene in Den Bosch
©2015 Gerard Monté

 

©2013 - 2022 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden