FOTONIEUWS

DEN BOSCH

Jazz in Duketown - 13-16 mei 2016

Jazz in Duketown - 13 t/m 16 mei 2016

DSC01014- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01019- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01020- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01021- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01022- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01023- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01024- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01027- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01029- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01032- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01033- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01035- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01037- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01042- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01044- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01045- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01046- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01049- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01050- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01051- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01053- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01056- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01058- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01061- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01062- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01067- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01068- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01070- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01072- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01073- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01074- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01076- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01077- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01079- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01083- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01084- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01086- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01091- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01099- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01103- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01108- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01109- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01113- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01114- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01115- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01119- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01120- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01122- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01125- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01129- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01132- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01134- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01135- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01136- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01140- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01141- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01143- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01144- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01147- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01149- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01150- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01151- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01152- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01154- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01156- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01160- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01163- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01165- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01167- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01172- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01173- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01175- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01176- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01178- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01181- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01183- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01186- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01187- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01188- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01191- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01193- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01195- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01198- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01200- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01208- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01210- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01214- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01215- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01219- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01222- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01225- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01231- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01233- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01238- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01241- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01243- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01244- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01247- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01249- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01252- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01253- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01254- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01258- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01259- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01261- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01262- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01264- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01269- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01273- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01279- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01281- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01282- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01283- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01288- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01294- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01296- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01300- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01316- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01321- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01322- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01328- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01332- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01337- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01339- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01343- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
DSC01345- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC01302- Jazz in Duketown - diverse optredens - 15mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01346- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01347- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01351- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01352- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01354- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01355- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01359- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01360- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01361- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01362- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01366- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01367- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01369- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01371- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01373- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01375- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01379- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01385- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01387- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01389- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01391- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01393- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01397- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01398- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01399- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01402- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01403- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01405- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01407- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01408- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01409- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01411- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01413- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01415- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01416- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01417- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01419- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01420- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01422- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01424- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01426- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01427- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01429- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01431- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01433- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01435- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01436- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01437- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01438- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01439- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01440- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01441- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01442- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01443- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01444- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01446- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01450- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01451- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01453- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01459- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01463- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01464- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01468- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01470- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01473- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01478- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01486- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01487- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01489- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01492- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01493- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01501- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01502- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01503- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01504- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01509- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01515- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01517- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01518- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01523- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01524- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01527- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01529- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01530- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01531- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01535- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01538- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01543- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
fDSC01544- Jazz in Duketown - diverse optredens maandag - 16mei2016 - foto GerardMontE web
001/216 
start stop bwd fwd

met foto's van zondag
diverse optredens - Orthenstraat, Markt, Parade, Torenstraat, Muzerije jong talent-wedstrijd, Jazzwerkplaats op het Museumplein, Fonteinpleintje, de prijsuitreiking (op het marktpodium) van de jong talent-wedstrijd aan zangeres/pianiste Lizzy Ossevoort die ook nog even optrad, hotel Central, Markt en tenslotte op de Parade Zuco 103.
en maandag
Kerkpleintje, Markt, Museumplein, Uilenburg (pauze), Lepelstraat, huiskamerconcert met Bram Wijnands (met een mini-college over stride-piano, tin pan alley muziek, sostenuto en duimtechniek), Museumplein, Parade.


zie ook Jazz in Duketown 2015-deel 1, 2015-deel 2 en ook 2012

©2016 Gerard Monté

©2013 - 2023 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden