FOTONIEUWS

DEN BOSCH

Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen - 9 juni 2017 - rotonde Postweg 2021

Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen - 9 juni 2017
+ 19/62019 bericht vd gemeente 's-Hertogenbosch: Twee fietsbruggen bij de rotonde Postweg-Heunweg
+ 3/5/2021 aankondiging aanleg fietsbruggen rotonde Postweg + 17/6/2021 afbeeldingen + 1/7 start aanleg
+ 27/8/2021 inhijsen van de eerste fietsbrug =de Postbrug= bij de rotonde Postweg-Heunweg
+ 12/12/2021 De fietsbrug over de Heunweg is ingehesen
+ 17/12/2021 De rotonde Postweg-Heunweg is weer open
+ 19/12/2021  De rotonde is klaar.

DSC01972- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01973- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01974- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01976- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01978- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01979- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01983- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01984- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01985- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01986- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01987- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01988- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01989- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01990- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01991- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01992- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01994- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01995- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01997- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01998- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC01999- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC02000- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC02001- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC02002- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC02003- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC02005- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC02006- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC02007- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC02009- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
DSC02010- Fietsersbond bekijkt successen en knelpunten - Vught Den Bosch Rosmalen- 9juni2017 - foto GerardMontE web
01/30 
start stop bwd fwd

De afdeling Den Bosch van de Fietsersbond maakte een fietstocht lang een aantal punten waar nog wel verbeterd kan worden en punten waar al succes geboekt is voor wat betreft veiligheid en fietsgemak.
Er werd verzameld bij De Witte in Vught, vlakbij de nieuwe rotonde bij de Postweg die onder het spoor doorgaat. De uitrit bij Van der Valk De Witte is al een knelpunt want het fietspad gaat omlaag, de snelheid neemt toe en de uitrijdende auto's verlenen niet altijd voorrang. De auto's op de rotonde nog minder.
Er is al overleg over het ontwerp, de kostenverdeling tussen de gemeentes, etc. voor een fietsbrug die aan de westkant van de Bosscheweg moet komen. Tijdig oversteken is dan wel nodig om naar het tweerichtingenfietspad te komen dat omhoog loopt naar het niveau van de bovenkant van de doorgang van het spoorviaduct. En dan verder langs het spoor richting historische benzinestationnetje en het "kasteel van architect Van der Valk", bij het verkeerslicht evt. weer oversteken. Dat het een drukke rotonde is bleek bij pogingen een van de fietsers op de foto te zetten. Hij kreeg 1x ook bijna geen voorrang.
De tocht vervolgde (zonder fotograaf) richting Hekellaan/Pettelaarseweg waar het kruispunt bekeken werd.
Bij de Van Berckelstraat / Jan de la Barstraat werd gesproken over het autovrij maken van deze route.
Òp de Aartshertogenlaan werd op de tweezijdige rotonde het F59-fietspad gekozen. Deze rotonde was onlangs in de ROB-commissie van de gemeenteraad nog onderwerp van gesprek vanwege het aantal (vermeende) ongelukken dat er gebeurt. Volgens getuigen minstens 3 per week, volgens anderen niet.
Verder naar De Grobbendoncklaan en Stadionlaan, naar het tunneltje bij de Aziëlaan, door naar de hoge fly-over bij de Empelseweg.
In de Groote Wielen bij de Vlietdijk werd gesproken over het bezwaarschrift tegen de verandering van de voorrangssituatie.
Op het Laaghemaal/Vlietdijk werd gekeken naar de aanpassing van de fietsoversteek/-uitbuiging bij de rotonde.
In Rosmalen werd Schoolstraat overgestoken waarbij ernstig gelet moest worden op auto's die van de rotonde afkomen en flink gas geven.
Daarna werd doorgefietst naar De Driesprong waar gestopt werd voor een verdiend glaasje fris.

zie onderaan voor de tekst van de Fietsersbond Den Bosch *
 ©2017 Gerard Monté

-----

+ 19/6/2019
bericht van de gemeente 's-Hertogenbosch:
>>>Er komen twee fietsbruggen bij de rotonde Postweg-Heunweg. Eén ten westen van de rotonde. Deze brug loopt evenwijdig aan het spoor. Fietsers steken zo de Postweg over. De tweede brug komt oostelijk van de rotonde. Deze loopt evenwijdig aan de Randweg. Fietsers steken daar de Heunweg over. Met twee fietsbruggen zorgen we voor een volledige scheiding van het gemotoriseerd en fietsverkeer op de rotonde. De rotonde bouwen we om tot een turborotonde. Daarmee wikkelen we het gemotoriseerde verkeer sneller én veiliger af.
Deze oplossing is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de gemeenten Vught en ’s-Hertogenbosch, de Provincie Noord-Brabant en de regio Noordoost-Brabant (Agrifood Capital).  Buurtbewoners, hotel Van der Valk, fietsersbonden en de Natuur en milieugroep Vught werkten mee aan dit plan. De drie overheden zorgen voor het geld om het uit te voeren.
...
Het aanleggen van de twee bruggen en de turborotonde kost € 4.107.000,- (exclusief voorbereiding). De provincie Noord-Brabant onderstreept het belang van het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming met een fiks bedrag: €1.960.000,-. Gedeputeerde Staten nemen hierover volgende maand een besluit. De gemeente Vught wil € 825.000,- bijdragen. De Vughtse raad neemt hierover op 27 juni een besluit. De gemeente ’s-Hertogenbosch betaalt €1.581.000,-. De bijdrage van ’s-Hertogenbosch is inclusief € 259.000,- voorbereidingskosten.<<<
bron gemeente

-----

DSC01703- aankondigingsbord aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 3mei2021 - foto GerardMontE web
DSC01704- aankondigingsbord aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 3mei2021 - foto GerardMontE web
DSC01705- aankondigingsbord aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 3mei2021 - foto GerardMontE web
DSC01708- aankondigingsbord aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 3mei2021 - foto GerardMontE web
Foto 1- afbeeldingen ontwerpen fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 17juni2021 - afbeelding gemeente web
Foto 2- afbeeldingen ontwerpen fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 17juni2021 - afbeelding gemeente web
Foto 3- afbeeldingen ontwerpen fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 17juni2021 - afbeelding gemeente web
Foto 4- afbeeldingen ontwerpen fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 17juni2021 - afbeelding gemeente web
Header 1 Bovenaanzicht- afbeeldingen ontwerpen fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 17juni2021 - afbeelding gemeente web
Header 2 fietspad- afbeeldingen ontwerpen fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 17juni2021 - afbeelding gemeente web
Header 3 Fietsbrug Heunweg- afbeeldingen ontwerpen fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 17juni2021 - afbeelding gemeente web
i-20210617_113825- fabriek Gorinchem opbouw fietsbruggen rotonde Postweg - 17juni2021 - foto Sihem Kamroun web
i-20210617_114402- fabriek Gorinchem opbouw fietsbruggen rotonde Postweg - 17juni2021 - foto Sihem Kamroun web
i-20210617_114439- fabriek Gorinchem opbouw fietsbruggen rotonde Postweg - 17juni2021 - foto Sihem Kamroun web
i-20210617_114526- fabriek Gorinchem opbouw fietsbruggen rotonde Postweg - 17juni2021 - foto Sihem Kamroun web
i-20210617_114541- fabriek Gorinchem opbouw fietsbruggen rotonde Postweg - 17juni2021 - foto Sihem Kamroun web
i-20210617_114621- fabriek Gorinchem opbouw fietsbruggen rotonde Postweg - 17juni2021 - foto Sihem Kamroun web
i-20210617_114715- fabriek Gorinchem opbouw fietsbruggen rotonde Postweg - 17juni2021 - foto Sihem Kamroun web
i-20210617_114807- fabriek Gorinchem opbouw fietsbruggen rotonde Postweg - 17juni2021 - foto Sihem Kamroun web
i-20210617_115302- fabriek Gorinchem opbouw fietsbruggen rotonde Postweg - 17juni2021 - foto Sihem Kamroun web
i-20210617_115324- fabriek Gorinchem opbouw fietsbruggen rotonde Postweg - 17juni2021 - foto Sihem Kamroun web
i-20210617_115335- fabriek Gorinchem opbouw fietsbruggen rotonde Postweg - 17juni2021 - foto Sihem Kamroun web
jDSC00080- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00081- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00082- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00083- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00084- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00085- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00086- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00087- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00088- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00090- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00091- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00092- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00093- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00094- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00095- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00096- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00097- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00098- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00100- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00101- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00102- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00103- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jDSC00104- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 1juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02871- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02872- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02873- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02874- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02875- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02876- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02877- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02878- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02879- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02880- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02881- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02882- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02884- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02885- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02886- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02887- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02888- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02890- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02891- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02893- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
jeDSC02894- start aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12juli2021 - foto GerardMontE web
kiDSC02920- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 16juli2021 - foto GerardMontE web
kiDSC02921- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 16juli2021 - foto GerardMontE web
kiDSC02922- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 16juli2021 - foto GerardMontE web
kiDSC02923- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 16juli2021 - foto GerardMontE web
kiDSC02924- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 16juli2021 - foto GerardMontE web
kiDSC02925- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 16juli2021 - foto GerardMontE web
kiDSC02926- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 16juli2021 - foto GerardMontE web
kiDSC02927- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 16juli2021 - foto GerardMontE web
01/74 
start stop bwd fwd


Fietsbruggen bij de rotonde Postweg-Heunweg
+ 3/5/2021 aankondigingsbord aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg-Vughterweg(DenBosch)-Bosscheweg(Vught).
De rotonde ligt tussen het voormalige -verplaatste- tankstation Brabant Service Station en restaurant De Witte van Van der Valk.
Het zal een gedeelte van de steile helling schelen.

+ 17/6/2021 afbeeldingen van de ontwerpen voor de fietsbruggen (gemeente)
+ foto's (Sihem Kamroun) van een bezoek aan de fabriek Mercon in Gorinchem waar brugdelen gemaakt worden. Later worden die op locatie gemonteerd.

+ 1/7 start aanleg + 12/7 vervolg + 16/7 vervolg


LDSC04240- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04241- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04242- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04243- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04244- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04245- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04246- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04247- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04248- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04249- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04251- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04253- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04254- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04256- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04257- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04258- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04261- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04262- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
LDSC04263- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
01/19 
start stop bwd fwd


+ 25/8/2021  De aanleg vordert, binnenkort wordt de eerste brug ingehesen aan de kant van het spoor. De bruggenhoofden zijn er klaar voor.
Het fietspad richting Vught splitst zich straks in een nieuw pad tussen de bomen door naar de brug toe en een pad naar beneden dat nu onder het treinviaduct door naar de Postweg in Vught leidt, langs het terrein van de Isabella-kazerne. (wel aan de goed kant fietsen ...)
Voor de route vanuit Vught terug naar 's-Hertogenbosch komt de brug later, daar liggen nu nog zandhopen, een gebied waar vogels de boel bewaken.

 ©2021 Gerard Monté

-----

mDSC04736- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04737- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04741- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04743- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04745- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04747- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04749- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04751- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04752- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04753- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04756- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04759- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04761- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04762- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04764- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04766- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04768- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04770- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04771- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04772- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04773- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04774- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04776- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04777- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04778- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04784- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04785- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04786- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04787- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04788- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04789- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04790- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04791- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04792- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04793- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04794- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04797- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04798- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04799- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04801- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04802- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04803- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04804- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04806- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04807- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04808- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04809- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04810- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04811- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04812- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04814- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04815- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04816- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04817- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04819- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04822- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04823- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04824- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04825- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04826- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04827- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04828- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04829- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04830- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04831- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04832- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04833- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04834- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04835- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04836- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04837- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04838- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04839- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04840- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
mDSC04842- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 25aug2021 - foto GerardMontE web
01/75 
start stop bwd fwd


+ 27/8/2021 inhijsen van de eerste fietsbrug =de Postbrug= bij de rotonde Postweg-Heunweg

...

oDSC06156- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 8sept2021 - foto GerardMontE web
oDSC06158- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 8sept2021 - foto GerardMontE web
oDSC06159- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 8sept2021 - foto GerardMontE web
oDSC06167- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 8sept2021 - foto GerardMontE web
oDSC06175- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 8sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05160- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05161- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05162- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05163- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05164- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05165- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05166- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05167- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05169- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05170- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05171- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05172- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05173- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05175- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05176- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05177- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05179- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05180- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05181- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05182- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05183- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05184- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05185- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05187- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05188- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05189- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05189- oDSC06153- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 8sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05190- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05191- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05192- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05194- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05195- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05196- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05197- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05198- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05199- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05200- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05201- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05202- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05203- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05204- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05205- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05206- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
pDSC05208- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 9sept2021 - foto GerardMontE web
qDSC08400- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12dec2021 - foto GerardMontE
qDSC08402- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12dec2021 - foto GerardMontE
qDSC08403- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12dec2021 - foto GerardMontE
qDSC08404- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12dec2021 - foto GerardMontE
qDSC08405- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12dec2021 - foto GerardMontE
qDSC08407- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12dec2021 - foto GerardMontE
qDSC08409- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12dec2021 - foto GerardMontE
qDSC08410- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12dec2021 - foto GerardMontE
qDSC08414- aanleg twee fietsbruggen op de rotonde Postweg-Heunweg - 12dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08599- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08600- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08601- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08602- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08603- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08604- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08605- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08606- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08607- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08608- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08609- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08610- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08611- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08612- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08613- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08614- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08615- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
rDSC08616- kamermuziek azinfabriek - Het Unieke Kwintet - 19dec2021 - foto GerardMontE
01/76 
start stop bwd fwd


+ 8/9/2021 afwerking van de eerste fietsbrug.
+ 9/9/2021 eerste fietsbrug "Postbrug" in gebruik, bij de splitsingen naar de Postweg is het zaak tijdig richting aan te geven en te letten op afscheidskussende stelletjes die juist daar even stoppen.
+ 12/12/2021 De fietsbrug over de Heunweg is ingehesen en wordt afgewerkt net als de rotonde die voorlopig nog voor het verkeer is afgesloten.
+ 17/12/2021 De rotonde Postweg-Heunweg is weer open (bericht gemeente)
+ 19/12/2021  De rotonde is klaar. Het autoverkeer is helemaal afgescheiden van het langzaam verkeer, op de uitrit van de parkeerplaats van het hotel aan de Bosscheweg na. De fietsbruggen hebben een prettig te fietsen hellingshoek (anders dan de fietsbruggen bij Rosmalen). De fietspaden zijn lekker breed omdat er ook voetgangers over moeten lopen. Je zou bijna voor je plezier een keer naar Vught fietsen, en weer terug natuurlijk.

 ©2021 Gerard Monté

-----

zie evt ook Van Berckelstraat - ombouw naar autoluw klaar

zie evt ook Niet lang wachten met de fiets op groen door Schwung - 2018

-----

* Hieronder de tekst van de Fietsersbond:

Fietstocht 9 juni 2017: Successen en uitdagingen

Hartelijk welkom op onze fietstocht. Elk jaar organiseert de kerngroep van

afdeling ’s-Hertogenbosch van de Fietsersbond een fietstocht om te kijken naar

nieuwe ontwikkelingen en nog bestaande knelpunten. Dit jaar nodigden we ook

anderen uit om mee te fietsen: de 350 leden van de afdeling, beleidsmakers en

via een oproep in de pers alle belangstellenden.

1. Nieuwe Fietsbruggen over de rotonde Postweg/Bosscheweg.

Al bij de aanleg van de Randweg pleitte de Fietsersbond tevergeefs voor een

fietsbrug op de plaats van de oude A2. Jammer genoeg is die toen niet

gebouwd. Wellicht hadden dan betere oplossingen kunnen worden bedacht.

Nu dan toch omdat de rotonde te druk wordt. Is dat soms ook omdat het

met de Binnenstadsring maar niet opschiet?. We zijn heel blij dat deze

bruggen er komen: veel veiliger en comfortabeler dan de te steile hellingen

naar de rotonde. Er komt één brug over de Postweg ongeveer ter plekke van

de oude Vughterweg. En één ten Noorden van de rotonde over de

Bosscheweg. Jammer genoeg blijft het noodzakelijk om aan de Zuidkant

gelijkvloers over te steken. Overleg tussen de gemeentes ’s-Hertogenbosch

en Vught over de uitvoering van de plannen zit al maandenlang in een

bestuurlijke impasse.

2. Het nieuwe Wilhelminaplein (voorheen Heetmanplein)

Aanvankelijk was hier de fiets grotendeels vergeten. Dat deze later alsnog

werd ingepast is nog te merken aan sommige onlogische oplossingen. Zo

wordt nog gewacht op een nieuwe fietsbrug over de Dommel. Helaas toch

weer tegels in plaats van rood asfalt.

3. Zuidwal

De binnenstadsring zou 30 km worden. Helaas zijn daar nog geen stappen in

gezet. Binnen de bebouwde kom zijn 50 km wegen zonder gescheiden

rijbanen voor fietsers een grote bron van onveiligheid.

4. Kruising Pettelaarseweg/Hekellaan

Ook hier weer veel gemiste kansen. Waarom niet meteen 30 km voor

auto’s? En waarom zo veel oncomfortabele hobbels en gootjes voor de fiets

Afdeling ’s-Hertogenbosch

 

– en geen asfalt. Let ook op de te smalle brug (een toegeven ontwerpfout)

over de toegang naar de parkeergarage.

4. De Van Berckelstraat en Zuid Willemsvaart

Al heel lang is er in beleidsplannen en toezeggingen sprake van het

bestemmen van de Van Berckelstraat (of de brug over de Zuid Willemsvaart)

voor openbaar vervoer en fiets. De fietsersbond voerde er al 25 geleden

actie voor. Het is een gevaarlijke flessenhals in een verder prachtige route

naar de Maas met maar twee stoplichten (dit en bij de Geldersedam). Let

hier ook op de Zuid Willemsvaart die voor fietsers gevaarlijk is: rechte

asfaltweg zonder fietsstroken en 50 km/uur), en ook op de blanco

richtingwijzers voor fietsen.

5. Mooi sterfietsroute naar Noord en aansluitend F59.

Prachtige fietspaden. Met complimenten voor het “tegen de richting in”

parkeren van auto’s op de Aartshertoglaan waardoor het risico van

ongelukken met openslaande deuren kleiner wordt. Bij fietsbrug bij station

Oost is op te merken dat op veel plaatsen geen rekening gehouden wordt

met de doorontwikkeling van de fiets waardoor infrastructuur te smal wordt

aangelegd – zo ook deze fietsbrug.

6. Fietssplitsing boven rotonde Bruistensingel/Empelseweg

Hoewel niet zo mooi als de hovenring in Eindhoven toch een fijne

doorrijdoplossing. Als fietser zouden we ons meer verwend voelen op rood

asfalt.

7. Vlietdijk

Hier heeft de Fietsersbond met succes geageerd tegen het uit de voorrang

halen van de fiets. In plaats daarvan zijn nu de drempels aangepast en is een

stopbord geplaatst.

8. Bochtige weg richting centrum van Rosmalen

Wij gaan nu met veel bochten en omwegen richting centrum van Rosmalen:

onze vraag voor een gesprek moet dat nu zo. Terwijl voor de auto de

Vlietdijk openbleef wordt de fiets tot veel lussen gedwongen; of een omweg

via de bruggen ten westen van de Vlietdijk.

9. Oversteek Nieuwendijk Schoolstraat

Zeer oncomfortabel wegens de haakse bocht.

Wat wil de Fietsersbond Den Bosch

In 2011 was onze stad Fietsstad van het jaar. Van een grote achterstand is

in heel korte tijd een forse inhaalslag gemaakt. Veel nieuwe infrastructuur,

fietsparkeergarages, fietsen in de binnenstad, met een forse sprong in het

aantal fietsers als resultaat Ook sindsdien is stevig verder gewerkt. De

Snelfietsroute (SFR) naar Oss is geopend en ook de Bossche delen van de

Snelfietsroutes naar Waalwijk en Zaltbommel zijn grotendeels klaar. In

oktober opent de uitgebreide en vernieuwde stationsstalling.

Verkeerslichten reageren veel alerter op naderende fietsers.

Er zijn ook zaken die achterwege zijn gebleven en dingen die worden

teruggedraaid. Zo is er nog steeds geen begin gemaakt met het

ombouwen van de Binnenstadsring tot 30 km gebied; is de Van

Berckelstraat, een van de drukste fietsroutes van de stad, nog steeds niet

afgesloten voor auto’s; moest de Fietsersbond procederen tegen het uit

de voorrang halen van de fietsers op de kruising met de Vlietdijk; is het

stationsplein Tegenover de forse investeringen in de auto steken het geld

en de ruimte voor de fiets schamel af terwijl die binnenstedelijk toch voor

het grootste en meest groeiende deel van de verplaatsingen zorgt.

Ambitie 50% fiets: Vertel, laat zien, kies en investeer

Ons 10-Puntenplan

1. Versterk de bestaande (ster) fietsroutes door ze beter zichtbaar te

maken en nog bestaande knelpunten op te lossen. Geef ze eigen

namen en kleuren en plekken op borden (zoals bijvoorbeeld de F59

in Oss). Gebruik altijd rood asfalt om de fiets duidelijk een eigen

herkenbare plek te geven.

2. Zorg dat de stad zo wordt ingericht dat de fiets nog meer dan nu

rechtstreekse comfortabele en veilige routes krijgt. Bijvoorbeeld:

ontvlechten waar mogelijk (Van Berckelstraat) duidelijker in de

Binnenstad (Van de Visstraat naar de Arena. Pas overal rood asfalt

toe, geef voorrang en verlichting: laat zien dat de fietser wordt

verwend: geef hem de kortste en snelste route.

3. Maak eindelijk werk van de binnenstadsring en maak deze veilig voor

de fiets. Maak van de hele binnenstad het domein van de fiets en

voetganger – auto te gast.

4. Maak meer fietsenstallingen bijvoorbeeld bij winkelcentra,

sportcentra, bedrijven en kleine stallingen in wijken waar in de

huizen weinig ruimte is voor de fiets. Borg, bewaak en verbeter de

kwaliteit van de bestaande en nieuwe stallingen – bijvoorbeeld

verwijzing naar vrije plaatsen. Grijp in waar nodig – bijvoorbeeld bij

het Jeroen Boschziekenhuis. Wellicht zijn in de binnenstad meer

stallingen nodig.

5. Werk actief aan het verbeteren van ‘kleine dingen’. Paaltjes,

drempels, scherpe bochten, bewegwijzering, slecht onderhoud,

slecht ingerichte voorrang, versmallingen – pak het aan. Geef de

fietser meer ruimte waar hij de belangrijkste weggebruiker is.

6. Sluit de vervoersketen door o.a. op transferia, grotere bushaltes,

winkelcentra en parkeergarages leenfietsen aan te bieden en maak

daar actief reclame voor. (Anders dan voor de vrijwel onbekende

transferiumfietsen)

7. Werk verder aan en investeer in de Snelfietsroutes naar Eindhoven

en Waalwijk, werk aan de knelpunten in de bestaande.

8. Werk samen met de nieuwe Data opleiding om vanuit fietsdata naar

beter beleid te komen. Door verzamelen en analyseren van data

kunnen betere en slimmere besluiten genomen worden over

vormgeving, onderhoud en regelgeving rond de fiets en kan deze

veiliger worden.

9. Werk samen met anderen aan een plan voor fietsstimulering. Met

partijen uit het Bosch Energie Convenant kan een beloningssysteem

worden opgezet. Ook partijen als Hartje Den Bosch kan gevraagd

worden mee te werken aan een fietsbeloningssysteem naar

voorbeeld van RingRing.

10. Ondersteun het beleid met fietspromotie campagnes. Verwen

en prijs de fietser.

(c) Fietsersbond afdeling ’s-Hertogenbosch 9 juni 2017

 

©2013 - 2024 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden