FOTONIEUWS

DEN BOSCH

Bibliotheek Den Bosch - bieb en RUW - Kapel Gasthuiskwartier - mei & juni 2016 - 2 mei 2016 e.v.

Bibliotheek Den Bosch - bieb en RUW - Kapel Gasthuiskwartier - mei & juni 2016 - 2 mei 2016 e.v.

DSC09350- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09351- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09352- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09353- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09354- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09355- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09356- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09357- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09358- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09359- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09360- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09361- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09362- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09363- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09364- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09365- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09366- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09367- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09368- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09369- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09370- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09371- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09372- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
DSC09373- bieb ruwdenbosch Cyberjihad - Radicalisering in Den Bosch - 19mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC00385-eDSC00392- bieb RUW next step onderwijs - De leraar van de toekomst- 26mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC00386- bieb RUW next step onderwijs - De leraar van de toekomst- 26mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC00388- bieb RUW next step onderwijs - De leraar van de toekomst- 26mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC00389- bieb RUW next step onderwijs - De leraar van de toekomst- 26mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC00393- bieb RUW next step onderwijs - De leraar van de toekomst- 26mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC00394- bieb RUW next step onderwijs - De leraar van de toekomst- 26mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC00395- bieb RUW next step onderwijs - De leraar van de toekomst- 26mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC00400- bieb RUW next step onderwijs - De leraar van de toekomst- 26mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC00405- bieb RUW next step onderwijs - De leraar van de toekomst- 26mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC00409- bieb RUW next step onderwijs - De leraar van de toekomst- 26mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC00410- bieb RUW next step onderwijs - De leraar van de toekomst- 26mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC00411- bieb RUW next step onderwijs - De leraar van de toekomst- 26mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC03303- Discutabele films - bieb - kapel Groot Gasthuis - 6juni2016  foto GerardMontE web
eDSC03304- Discutabele films - bieb - kapel Groot Gasthuis - 6juni2016  foto GerardMontE web
eDSC03306- Discutabele films - bieb - kapel Groot Gasthuis - 6juni2016  foto GerardMontE web
eDSC03307- Discutabele films - bieb - kapel Groot Gasthuis - 6juni2016  foto GerardMontE web
eDSC03308- Discutabele films - bieb - kapel Groot Gasthuis - 6juni2016  foto GerardMontE web
eDSC03310- Discutabele films - bieb - kapel Groot Gasthuis - 6juni2016  foto GerardMontE web
eDSC03311- Discutabele films - bieb - kapel Groot Gasthuis - 6juni2016  foto GerardMontE web
eDSC03312- Discutabele films - bieb - kapel Groot Gasthuis - 6juni2016  foto GerardMontE web
eDSC03313- Discutabele films - bieb - kapel Groot Gasthuis - 6juni2016  foto GerardMontE web
eDSC03314- Discutabele films - bieb - kapel Groot Gasthuis - 6juni2016  foto GerardMontE web
gcDSC01364- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gcDSC01372- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01354- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01357- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01365- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01366- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01375- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01376- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01378- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01379- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01382- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01386- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01389- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01391- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01392- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01393- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01395- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01396- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01400- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01402- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01404- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01409- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01410- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01412- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01413- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01414- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01416- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01418- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01421- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01423- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01425- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
gDSC01427- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
geDSC01362- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
geDSC01363- RUW db Tegenlicht meet up_ Slimme steden - Big Data in de stad - 21juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03350- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03355- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03356- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03358- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03365- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03368- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03371- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03372- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03377- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03381- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03384- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03386- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03387- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03388- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03389- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03390- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03395- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03398- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03401- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03404- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03406- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03409- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03413- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03416- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03420- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03423- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03429- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
hDSC03430- ruw Broed-demodag social - Kapel van het Gasthuiskwartier - 30juni2016 - foto GerardMontE web
001/108 
start stop bwd fwd

- 2 mei discutabele films Er ist wieder da. Over de terugkeer van A. Hitler in onze huidige tijd en de verschillende reacties van de mensen om hem heen. (Met 53 bezoekers een goed bezochte discussie-avond, geen foto's)

- 9 mei discussie-avond over het nieuwe theater - zie aparte pagina

- 19 mei Tegenlicht meet up: Cyberjihad: Radicalisering in Den Bosch?

- 26 mei
NextStep Onderwijs nr 2 De leraar van de toekomst.
Met Ronald Heidanus, coach en adviseur van Leiderschap in Onderwijs, - Coby de Vries (PO) co-auteur van het rapport: De Staat van de Leraar (Onderwijscoöperatie), - Kristel van den Hurk, KC De Hoven in Rosmalen en Expert Innovatie en Onderwijs.

- 6 juni discutabele films: 50 shades of Grey. In het gesprek na vertoning bleek dat zowat alle bezoekers de film niet goed vonden, zeker degenen die het boek gelezen hadden, de muziek vond men wel mooi. De film werd vergeleken met een aantal andere films en series wat al met al een leuke discussie opleverde.
- 21 juni Tegenlicht meet up: Slimme steden, over het gebruik van Big Data in de stad. Met als gasten: De onderzoeker Ingrid Mulder (TU Delft), Wouter Meys werkt voor het Citizen Data Lab in Amsterdam, en Karin Akkers, Hoofd afdeling Onderzoek & Statistiek bij Gemeente 's-Hertogenbosch.
*Een van de vragen uit de zaal ging over de gegevens (data) die de gemeente verzamelt. Wat gebeurt daarmee en komen er b.v. nog meer camera's in de stad te hangen, niet alleen voor crowd control etc. maar ook voor bezoekersaantallen. Er komt een nieuwe Data University in Mariënburg aan de Sint-Janssingel. Zou die opleiding, en de bibliotheek, niet samen [met de gmeente] een rol kunnen spelen in het toegankelijk maken van al die data van de stad die toch eigenlijk van de burgers zijn. Zodat bij voorbeeld in de bibliotheeklocaties en bij die opleiding al die informatie opgevraagd kan worden met behulp van medewerkers. Op deze vraag en de suggestie werd algemeen instemmend gereageerd door de bezoekers.

- 30 juni Avond van Broed (Demodag) nav het Broed Weekend Special over de zorg. De jury van dat BroedWeekend in november '15 beloonde 3 van de 6 winnende ideeën met een vervolgtraject dat in januari jl. van start ging. Nu 5 maanden verder presenteerden de drie teams hun vernieuwende concepten aan het grote publiek. Het waren Kameraden Den Bosch die met een groepje de aandacht verdelen voor een oudere met weinig contacten, Emmy hield de pitch. Joey en Marco deden dat voor DIM, dat is via spelletjes zorgen dat kinderen op school meer beweging krijgen in de loop van de dag. En de Zorgoppas (voor ouders met zorgkinderen) werd vertegenwoordigd door Harm die met zijn presentatie de meeste stemmen van het publiek binnenhaalde via het toekennen van quasi-geld. Dezorgoppas.nl won een dinerbon en een workshop fondsenwerving van Divers, en een gesprek met de wethouder zorg over hun project.
Vooraf vertelde Arjan in 't Veld over zijn ervaringen met het beginnen van een social startup en dat hij pas na samenwerking met anderen na 3 jaar succes had met een internetplatform waar mensen met één knop om hulp kunnen vragen.
Jaap Klink van Broed (een startup in het GzG-kwartier) leidde de avond en kondigde aan dat ze tot eind 2016 in opdracht van de gemeente verder gaan met innovatieve projecten op het gebied van de zorg. Er komt misschien ook weer een Broed weekend social.

zie ook de bieb en RUW  in april, maart en februari
info bieb - ruwdenbosch

©2016 Gerard Monté

-----

Ruw op woensdag 29 juni: Droom Burgemeester (M/V) Gezocht! (geen foto's) wordt vervolgd

zondag 3 juli PINK! Noord-Brabant organiseert hét Kenniscafé over de Veehouderij #4, Een Geldverslindende Industrie

op 12 juli volgt de laatste ruw-avond van het seizoen: Tiny Houses WoonMakers Meetup #1, (zie ook Minitopia aan de Teunislaan))
na de vakantie gaat het programma volop verder.


=de volgende Tegenlicht-avond is op de derde donderdag van de maand, snel na de uitzending op tv.

=de volgende discutabele film op maandag 5 september

(in principe steeds de eerste maandag van de maand, zie ook januari).

=volgende Nextstep onderwijs - na de grote vakantie.

ingang via het Burg. Loeffplein, naast het Mariapaviljoen 

 

©2013 - 2023 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden