FOTONIEUWS

DEN BOSCH

De boodschap van David Zuiderhoek, architect van de Wederkomstkerk - 16 april 2017

De boodschap van David Zuiderhoek, architect van de Wederkomstkerk - 16 april 2017

DSC02874- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02875- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02876- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02877- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02878- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02878-DSC02873- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02881- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02882- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02882-DSC02879- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02883- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02885- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02887- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02890- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02891- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02892- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02893- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02894- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02895- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02896- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02898- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02899- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02902- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02903- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02904- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02905- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02906- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02908- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02909- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02910- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02911- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02912- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02914- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02916- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02917- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02918- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02919- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02920- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02921- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02922- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02924- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02925- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02926- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02929- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02930- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02933- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02934- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02935- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02937- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02938- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02940- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02941- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02942- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02943- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02946- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02948- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02949- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
DSC02951- De boodschap van David Zuiderhoek in de Wederkomstkerk - 16april2017 - foto GerardMontE web
01/57 
start stop bwd fwd


Lezing over de de boodschap van de architect van dit gebouw, David Zuiderhoek, en de getallensymboliek die in het hele gebouw uit 1965 verwerkt is.
De officiële opdracht voor de kerk kwam van de protestantse gemeente. In die tijd was er al een oecumenische stroming  op gang (die later leidde tot de Samen op weg-beweging) waardoor voor de opdracht voor de kerk samengewerkt werd met de liberaal-joodse gemeente en de Zusters van Liefde. De laatsten hingen in de kerk een ronde banier op die er nog steeds hangt.
David Zuiderhoek verwerkte in het gebouw ook ideeën die hij door zijn dochter Hanneke kreeg aangereikt maar werkte vooral samen met de joodse kunstenares Eva Sinke.
Hans van Ipenburg is de huidige beheerder van het gebouw dat nu geen kerk meer is (laatste bijeenkomst 2015) en waarvoor de naam Wederkomstgebouw of Samenkomstgebouw wellicht ook gebruikt zou kunnen worden. De oorspronkelijke doelstelling van de kerk was namelijk het verbinden van de geloven jodendom en christendom die in de loop der eeuwen uit elkaar gedreven zijn. Bij de komst van de Messias zouden deze geloven weer samen komen, verbonden worden, een eenheid vormen.
Van Ipenburg heeft gesproken met tientallen mensen uit de tijd van de bouw om een begrip te krijgen van het gebruik van de getallensymboliek en van de opzet van de kerk. Hij vertelde enthousiast over de resultaten van zijn onderzoek, hij wees b.v. op het gebruik van man, vrouw en kind-symboliek.
De jaren zestig waren vrije jaren, vaak vol van provocatie. De opdracht aan Zuiderhoek was er een van non-provocatie, van juist met elkaar praten, verbinden. Niet provoceren: geen kruisvorm als basis, en geen beelden want die zorgen voor minachting en afgunst (bijbel), begrippen die staan tegenover wederzijds respect. Daarom werden er veel getallen in de architectuur verwerkt die veelal verwijzen naar gebeurtenissen en situaties in de bijbel, niet alleen in de maatvoering maar ook in de vormgeving. De bakstenen op de hoeken zijn niet alleen rechthoekig maar ook met een knik in een verhouding van 5/12 of 7/12.
Dat zijn geen willekeurige getallen maar ze zijn geïnspireerd op getallen die in de bijbel voorkomen, o.a. bij de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Andere veel gebruikte getallen zijn 3 (drieëenheid), 4 (windrichtingen) en 40 dat vaak een tijdsaanduiding geeft (vastentijd). 144.000 mensen zijn zo zuiver dat ze aan het einde der tijden rechtstreeks naar de hemel gaan, anderen moeten eerst beoordeeld worden. Het belangrijkste getal blijft de 1 van de eenheid.
De toren is zeskantig, in de bijbel is 6 het getal van de mens, maar 66 van de afgoderij en 666 van het Beest, van de mens in zijn meest slechte vorm, van in- en verkoop, van de economie. Van Ipenburg nam het bezoek mee naar buiten en wees erop dat je per 5 van de galmgaten steeds 3 van de openingen aan de andere kant kunt zien. Overigens zorgen de "wangen", de uitstekende muuurtjes bovenaan de toren voor een goede spreiding van het klokkengeluid. Er hangen 3 klokken in de toren.
Een tweede opdracht aan Zuiderhoek was zorgen voor de akoestiek. Dat deed hij o.a. door de wanden niet parrallel op elkaar te zetten maar ze te laten wijken en weer naar elkaar toe te laten komen. En in de zijzaal, de podiumzaal, een constructie op het plafond aan te brengen die het geluid verder brengt. De nagalmtijd is overal kort, maar het geluid is niet droog en maar blijft vol klinken. Jolique, harpiste van Muzamiek, liet dat in de verschillende ruimte op een mooie manier horen.
Ook in de grote ruimte -waar het orgel nog staat- is de akoestiek geweldig mooi. Een van de manieren om dat te bereiken zijn de 144 kruisen van 40 stenen, deels terugwijkend, die in de wanden gemetseld zijn.
Er staan de oorspronkelijke banken waarop zo´n 400 bezoekers kunnen plaatsnemen, eventueel is het aantal plaatsen door een slimme constructie in de banken uitbreidbaar. De grote zaal is uitstekend geschikt als concertzaal. Er worden, ook in de podiumzaal, al regelmatig concerten en lezingen georganiseerd.
In de grote ruimte zitten glas-in-lood ramen van Eva Sinke, het zijn 3 kolommen van elk 6 delen. In de bijbel wordt 3 keer door het water gegaan om over te steken. Naast de watersymboliek zit bovenin een gesloten oog, abstract, want er mochten dus geen beelden in komen. Het gesloten oog geeft aan dat er geen beelden gezien worden.
Tussen de toren en deze ramen is een afstand, waardoor als je van plaats wisselt in de grote zaal een kolom ramen donker wordt of juist lichter.
Alles bij elkaar ontaat er door de goede akoestiek en het onnadrukkelijke, bijna verborgen, gebruik van de getallensymboliek een aangename sfeer in het gebouw.

In de Wederkomstkerk zijn in de loop der jaren een aantal maatschappelijke initiatieven ontstaan, zoals het Inloopschip.
Nu vindt Vluchtelingenwerk er onderdak voor een aantal bijeenkomsten.
Er is dan geen huur/verhuur-situatie maar de participanten moeten de doelstelling van de huidige stichting, respect voor de mensen en je met elkaar verbinden, wel volledig onderschrijven.
De boodschap van Zuiderhoek* wordt doorgezet in de huidige activiteiten van de stichting die het gebouw wil verduurzamen door veel zonnepanelen te plaatsen. Men wil ook het aantal zijruimtes uitbreiden om meer activiteiten mogelijk te maken.

*David Zuiderhoek ontwierp niet alleen kerken maar ook nutsgebouwen, kantoren en woonwijken. Het Cementrum in Den Bosch is ook van zijn hand. (hoek Teunislaan/Rompertsebaan -zie ook Monumentendag 2019 voor interieurfoto's. )

[Het gebruik van de getallen voor de opzet van het gebouw lijkt enigszins op de maatvoering zoals die gebruikt wordt in de Bossche School-architectuur (naar Dom van der Laan) maar dat systeem is gebaseerd op wiskundige reeksen.]

[Er staat nu voor in de kerk wel een beeld, bestaande uit 3 houten vormen, waarvan het niet duidelijk is wie het gemaakt heeft of wie het geplaatst heeft.]

+ 21/102018 - het orgel is weg, naar Polen toe. Het gebouw wordt nu voor allerlei doeleinden gebruikt,
voor informatie zie vriendenvandewederkomstkerk .

©2017 Gerard Monté

©2013 - 2024 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden