FOTONIEUWS

DEN BOSCH

Jazz in Duketown - 21-22-23 mei 2015

Jazz in Duketown - 21-22-23 mei 2015

DSC07414- Jazz in Duketown voorbereidingen op de Parade - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07415- Jazz in Duketown voorbereidingen op de Parade - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07416- Jazz in Duketown voorbereidingen op de Parade - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07417- Jazz in Duketown voorbereidingen op de Parade - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07418- Jazz in Duketown voorbereidingen op de Parade - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07419- Jazz in Duketown voorbereidingen op de Parade - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07420- Jazz in Duketown voorbereidingen op de Parade - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07613- Jazz in Duketown - Frits Landesbergen Trio - Central - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07614- Jazz in Duketown - Frits Landesbergen Trio - Central - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07615- Jazz in Duketown - Frits Landesbergen Trio - Central - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07618- Jazz in Duketown - Frits Landesbergen Trio - Central - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07621- Jazz in Duketown - Frits Landesbergen Trio - Central - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07624- Jazz in Duketown - Frits Landesbergen Trio - Central - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07627- Jazz in Duketown - Frits Landesbergen Trio - Central - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07629- Jazz in Duketown - Frits Landesbergen Trio - Central - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07631- Jazz in Duketown - Frits Landesbergen Trio - Central - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07632- Jazz in Duketown - Frits Landesbergen Trio - Central - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07633- Jazz in Duketown - Frits Landesbergen Trio - Central - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07636- Jazz in Duketown - Vincent Houdijk Trio - Pollevie - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07637- Jazz in Duketown - Vincent Houdijk Trio - Pollevie - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07638- Jazz in Duketown - Vincent Houdijk Trio - Pollevie - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07639- Jazz in Duketown - Vincent Houdijk Trio - Pollevie - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07640- Jazz in Duketown - Vincent Houdijk Trio - Pollevie - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07642- Jazz in Duketown - Vincent Houdijk Trio - Pollevie - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07643- Jazz in Duketown - Vincent Houdijk Trio - Pollevie - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07644- Jazz in Duketown - Vincent Houdijk Trio - Pollevie - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07645- Jazz in Duketown - Vincent Houdijk Trio - Pollevie - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07646- Jazz in Duketown - Vincent Houdijk Trio - Pollevie - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07647- Jazz in Duketown - Broken Brass Ensemble - Kerkpleintje - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07648- Jazz in Duketown - Broken Brass Ensemble - Kerkpleintje - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07650- Jazz in Duketown - Broken Brass Ensemble - Kerkpleintje - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07652- Jazz in Duketown - Broken Brass Ensemble - Kerkpleintje - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07657- Jazz in Duketown - Broken Brass Ensemble - Kerkpleintje - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07658- Jazz in Duketown - Broken Brass Ensemble - Kerkpleintje - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07659- Jazz in Duketown - Broken Brass Ensemble - Kerkpleintje - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07660- Jazz in Duketown - Broken Brass Ensemble - Kerkpleintje - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07668- Jazz in Duketown - Broken Brass Ensemble - Kerkpleintje - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07671- Jazz in Duketown - Broken Brass Ensemble - Kerkpleintje - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07676- Jazz in Duketown - Broken Brass Ensemble - Kerkpleintje - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07682- Jazz in Duketown - Broken Brass Ensemble - Kerkpleintje - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07685- Jazz in Duketown - Broken Brass Ensemble - Kerkpleintje - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07688- Jazz in Duketown - publiek op de parade - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07690- Jazz in Duketown - publiek op de parade - 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07693- Jazz in Duketown - Miss Betty - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07694- Jazz in Duketown - Miss Betty - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07696- Jazz in Duketown - Miss Betty - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07698- Jazz in Duketown - Miss Betty - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07700- Jazz in Duketown - Miss Betty - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07704- Jazz in Duketown - Miss Betty - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07705- Jazz in Duketown - Miss Betty - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07708- Jazz in Duketown - Miss Betty - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07710- Jazz in Duketown - Miss Betty - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07712- Jazz in Duketown - Miss Betty - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07714- Jazz in Duketown - Miss Betty - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07718- Jazz in Duketown - Blue7 - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07719- Jazz in Duketown - Blue7 - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07720- Jazz in Duketown - Blue7 - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07722- Jazz in Duketown - Blue7 - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07725- Jazz in Duketown - Blue7 - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07727- Jazz in Duketown - Blue7 - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07728- Jazz in Duketown - Blue7 - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07731- Jazz in Duketown - Blue7 - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07732- Jazz in Duketown - Blue7 - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07740- Jazz in Duketown - Blue7 - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07742- Jazz in Duketown - Blue7 - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07743- Jazz in Duketown - Blue7 - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07748=- Jazz in Duketown - Blue7 - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07749- Jazz in Duketown - APM big band - Museumplein- 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07751- Jazz in Duketown - APM big band - Museumplein- 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07755- Jazz in Duketown - APM big band - Museumplein- 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07761- Jazz in Duketown - APM big band - Museumplein- 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07762- Jazz in Duketown - APM big band - Museumplein- 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07765- Jazz in Duketown - APM big band - Museumplein- 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07768- Jazz in Duketown - APM big band - Museumplein- 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07771- Jazz in Duketown - APM big band - Museumplein- 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07775- Jazz in Duketown - APM big band - Museumplein- 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07777- Jazz in Duketown - APM big band - Museumplein- 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07779- Jazz in Duketown - APM big band - Museumplein- 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07780- Jazz in Duketown - APM big band - Museumplein- 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07781= Jazz in Duketown - APM big band - Museumplein- 22mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07784- Jazz in Duketown - Max Frankl Quartet - Toonzaal - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07785- Jazz in Duketown - Max Frankl Quartet - Toonzaal - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07789- Jazz in Duketown - Max Frankl Quartet - Toonzaal - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07791- Jazz in Duketown - Max Frankl Quartet - Toonzaal - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07793- Jazz in Duketown - Max Frankl Quartet - Toonzaal - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07794- Jazz in Duketown - Max Frankl Quartet - Toonzaal - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07795- Jazz in Duketown - Max Frankl Quartet - Toonzaal - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07797- Jazz in Duketown - Max Frankl Quartet - Toonzaal - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07799- Jazz in Duketown - Max Frankl Quartet - Toonzaal - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07800- Jazz in Duketown - Max Frankl Quartet - Toonzaal - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07805- Jazz in Duketown - Renske Elzerman Quintet- 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07807- Jazz in Duketown - Renske Elzerman Quintet- 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07812- Jazz in Duketown - Renske Elzerman Quintet- 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07813- Jazz in Duketown - Renske Elzerman Quintet- 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07814- Jazz in Duketown - Renske Elzerman Quintet- 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07816- Jazz in Duketown - Renske Elzerman Quintet- 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07819- Jazz in Duketown - Renske Elzerman Quintet- 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07820- Jazz in Duketown - Renske Elzerman Quintet- 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07821- Jazz in Duketown - Renske Elzerman Quintet- 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07823- Jazz in Duketown - Baer Traa - Johan Clement - Erik Kooger - Central - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07824- Jazz in Duketown - Baer Traa - Johan Clement - Erik Kooger - Central - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07825- Jazz in Duketown - Baer Traa - Johan Clement - Erik Kooger - Central - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07826- Jazz in Duketown - Baer Traa - Johan Clement - Erik Kooger - Central - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07827- Jazz in Duketown - Baer Traa - Johan Clement - Erik Kooger - Central - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07828- Jazz in Duketown - Baer Traa - Johan Clement - Erik Kooger - Central - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07830- Jazz in Duketown - Baer Traa - Johan Clement - Erik Kooger - Central - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07832- Jazz in Duketown - Baer Traa - Johan Clement - Erik Kooger - Central - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07833- Jazz in Duketown - Baer Traa - Johan Clement - Erik Kooger - Central - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07834- Jazz in Duketown - Tim Langedijk trio - Markt - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07835- Jazz in Duketown - Tim Langedijk trio - Markt - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07836- Jazz in Duketown - Tim Langedijk trio - Markt - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07837- Jazz in Duketown - Tim Langedijk trio - Markt - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07838- Jazz in Duketown - Tim Langedijk trio - Markt - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07839- Jazz in Duketown - Tim Langedijk trio - Markt - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07840- Jazz in Duketown - Tim Langedijk trio - Markt - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07841- Jazz in Duketown - Tim Langedijk trio - Markt - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07842- Jazz in Duketown - Tim Langedijk trio - Markt - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07844- Jazz in Duketown - Tim Langedijk trio - Markt - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07847- Jazz in Duketown - Misty House Big Band - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07849- Jazz in Duketown - Misty House Big Band - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07851- Jazz in Duketown - Misty House Big Band - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07854- Jazz in Duketown - Misty House Big Band - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07856- Jazz in Duketown - Misty House Big Band - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07858- Jazz in Duketown - Misty House Big Band - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07861- Jazz in Duketown - Misty House Big Band - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07862- Jazz in Duketown - Misty House Big Band - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07864- Jazz in Duketown - Misty House Big Band - Museumplein - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07866- Jazz in Duketown - Swanee Bridge Jazzband - Keulse Kar - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07868- Jazz in Duketown - Swanee Bridge Jazzband - Keulse Kar - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07870- Jazz in Duketown - Swanee Bridge Jazzband - Keulse Kar - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07871- Jazz in Duketown - Swanee Bridge Jazzband - Keulse Kar - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07873- Jazz in Duketown - Swanee Bridge Jazzband - Keulse Kar - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07881- Jazz in Duketown - Swanee Bridge Jazzband - Keulse Kar - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07887- Jazz in Duketown - Swanee Bridge Jazzband - Keulse Kar - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07890- Jazz in Duketown - Swanee Bridge Jazzband - Keulse Kar - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07891- Jazz in Duketown - Swanee Bridge Jazzband - Keulse Kar - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07892- Jazz in Duketown - Swanee Bridge Jazzband - Keulse Kar - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07895- Jazz in Duketown - Swanee Bridge Jazzband - Keulse Kar - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07896- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07896-DSC07904- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07898- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07900- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07901- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07905- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07908- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07910- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07911- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07914- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07918- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07919- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07921- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07924- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07926- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07930-DSC07922- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07931-DSC07907- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
DSC07931-DSC07916- Jazz in Duketown - New Cool Collective - Parade - 23mei2015 - foto GerardMontE web
001/156 
start stop bwd fwd

 deel 1 op donderdag-vrijdag-zaterdag

met foto´s van
de voorbereidingen op de Parade

Frits Landesbergen Trio - Central

Vincent Houdijk Trio - Pollevie

Broken Brass Ensemble - Kerkpleintje

Miss Betty - museumplein jazzwerkplaats

Blue7- museumplein jazzwerkplaats

APM big band- museumplein jazzwerkplaats

Max Frankl Quartet - Toonzaal

Renske Elzerman Quintet - Fonteinpleintje

Baer Traa - Johan Clement - Erik Kooger - Central

Tim Langedijk trio - Markt

Misty House Big Band- museumplein jazzwerkplaats

Swanee Bridge Jazzband - Keulse Kar

New Cool Collective - Parade

 

zie ook Jazz in Duketown 2015 deel-2 en 2012

©2015 Gerard Monté

 

©2013 - 2022 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden